Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Federacja Stowarzyszeń Amazonki

"Razem przez góry i doliny" - Wyjazdy trekkingowe w 2019 roku

W tym roku Poznańskie Towarzystwo "Amazonki" organizuje siedem wyjazdów trekkingowych w ramach projektu realizowanego ze środków PFRON pn.: "Razem przez góry i doliny".


Adresatkami projektu są Amazonki zrzeszone w Klubach Amazonek przynależących do Federacji Stowarzyszeń "Amazonki".


Dwa wyjazdy dotyczą są  adresowane do grup mniej zaprawionych kondycyjnie Amazonek (Stary Gierałtów) , pozostałe wyjazdy będą dla bardziej zaawansowanych w chodzeniu po wyższych partiach gór i terenach nadmorskich.


UCZESTNICZYĆ W TREKKINGACH MOŻNA TYLKO RAZ !!!

ZGŁASZAĆ SIĘ MOŻNA TYLKO NA JEDEN TREKKING  !!!

ZGODNIE Z PROCEDURAMI BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ TYLKO ZGŁOSZENIA PRZYSŁANE ZA POŚREDNICTWEM KLUBÓW !!!
(przesyłamy więc zgłoszenia do swojego Stowarzyszenia)


Odbędą się one w następujących miejscach i terminach :
1) Zakopane – 12 – 17 maja 2019 r.
2) Gierałtów – 7 – 12 lipca 2019 r.
3) Gierałtów – 12 – 17 lipca 2019 r.
4) Świeradów Zdrój – 7 – 12 września 2019 r.
5) Rewal – 15 – 20 września 2019 r.
6) Rewal – 24 – 29 września 2019 r.
7) Zakopane – 20 – 25 października 2019 r.


Dla Uczestniczek obu trekkingów w Gierałtowie zostanie podstawiony autokar we Wrocławiu na Dworcu PKP.


W każdym Trekkingu będzie uczestniczyło 30 Amazonek. Przewidujemy długie całodzienne wycieczki szlakami górskimi pod opieką przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę. Zakwaterowanie będzie w jednym określonym miejscu o dobrych warunkach pobytowych.


WARUNKI REKRUTACJI
- Członkostwo w jednym z Klubów Amazonek zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.
- Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i nadmorskich wydm , znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich.
- Każda z Uczestniczek zobowiązana jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie, które uczestniczki otrzymają na miejscu każdego trekkingu
- Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt ( m.in. : buty trekkingowe, kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek oraz zabranie ze sobą podstawowych środków opatrunkowych ( plaster, bandaż , woda utleniona, jałowy opatrunek…)
Jeśli Uczestniczki nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież, nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną obciążone kosztami pobytu.


ODPŁATNOŚĆ
Częściowa odpłatność za Trekking od jednej osoby wynosi 100 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się tzn. po ogłoszeniu listy Uczestniczek
na konto PTA: 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem "Trekking-miejscowość trekkingu-termin Trekkingu-imię i nazwisko Uczestniczki".
Opłaty należy uiszczać nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się trekkingu.
Niedokonanie tej wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.


Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.
Jeśli chodzi autokar z Wrocławia do Gierałtowa i z powrotem to Uczestniczki również ponoszą jego koszt , a wysokość opłaty zależeć będzie od ilości osób, które skorzystają z tego środka transportu.

ZGŁOSZENIA
JESZCZE RAZ PODKREŚLAMY, ZE PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO TE ZGŁOSZENIA DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM KLUBÓW.
(W związku ze zgłaszaniem się na trekkingi osób niezrzeszonych w jakimkolwiek klubie Amazonek przyjmowane będą tylko te zgłoszenia dokonane za pośrednictwem odpowiednich klubów.)
Prosimy o podanie pełnych danych (imię, nazwisko, adres i województwo zamieszkania, pesel, stopień niepełnosprawności)/
Proszę pamiętać o AKTUALNYM ORZECZENIU o stopniu niepełnosprawności – kopię jego uczestniczki zabierają ze sobą na trekking.


LISTY
Lista zakwalifikowanych Pań będzie ogłaszana na stronie Poznańskiego Towarzystwa ,,Amazonki” i Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” jak tylko zbierze się pełna lista osób, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem się trekkingu.

 
Krystyna Wechmann

           

Projekt pn . ,,Razem przez góry” w ramach, którego są organizowane Trekkingi realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej...

Plenery plastyczne w ramach projektu pn. „Artystyczny Świat Amazonek" w 2019 roku

W tym roku Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” organizuje trzy Plenery plastyczne w ramach projektu pn. „Artystyczny Świat Amazonek" realizowanego ze środków PFRON.


Odbędą się one w terminach:
1) w Wągrowcu : 21 – 26 maja 2019 r.
2) w Wągrowcu : 15 – 20 września 2019 r.
3) w Sierakowie : 29 czerwca – 5 lipca 2019 r.
Plener w Sierakowie połączony jest z Jubileuszową Galą 25-lecia Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.


Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”, które czynnie praktykują sztuki artystyczne. 


Podczas warsztatów każda z Uczestniczek wykona dowolną techniką minimum trzy prace, z których  jedną weźmie do domu, a pozostałe przeznaczymy na działalność statutową FSA . Uczestniczki będą pracowały pod okiem instruktorów i będą miały zapewnioną opiekę organizacyjną.


Każda Amazonka może wziąć udział tylko w jednym plenerze.


Uczestniczki mogą przywieźć podstawowy zestaw materiałów i narzędzi własnych, tj. pędzle, bloki do rysunku, ołówki i cienkopisy, szaliki lub torby tekstylne na warsztat malowania na tkaninie. Pozostałe materiały zapewni organizator. Można będzie także zabrać ulubione szydełka / iglice i akcesoria do tworzenia biżuterii.


Zajęcia będą prowadzone w grupach: malarskiej, szydełkowej, wyrobu biżuterii, decoupage’u i florystycznej.


ODPŁATNOŚĆ
Amazonki ponoszą częściową odpłatność  za uczestnictwo w plenerach w  wynosi 120 zł od osoby za ,,zwykłe” plenery w Wągrowcu i 150 zł za połączony z Galą plener w Sierakowie. 

Prosimy przesyłać pieniądze tylko po zakwalifikowaniu się tzn. po ogłoszeniu listy Uczestniczek
na konto FSA:  22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 z dopiskiem ,,Plener-miejscowość-termin Pleneru-imię i nazwisko uczestniczki”


Do Poznania koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.


Jak zwykle w Poznaniu na Dworcu Letnim o godz. 12-tej w pierwszym dniu każdego pleneru będzie podstawiony autokar i , tak jak poprzednimi laty, w Wągrowcu i  Sierakowie w ostatnim dniu pleneru po śniadaniu autobus odwiezie też Uczestniczki z powrotem do Poznania.


Zgłoszenia należy przesłać mailowo w terminach:
1) na 1-szy Plener w Wągrowcu (21-26.05.2019) do końca kwietnia 2019
2) na 2-gi Plener w Wągrowcu (15-20.09.2019) do 12 sierpnia 2019
3) na 3-ci Plener w Sierakowie (29.06-5.07.2019) do końca maja 2019.
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o podanie pełnych danych (imię, nazwisko, adres, województwo, pesel, a w szczególności prosimy pamiętać o stopniu niepełnosprawności , adresie mailowym i numerze telefonu). Prosimy też zaznaczyć czy Panie chcą skorzystać z autokaru.


Lista zakwalifikowanych Pań będzie ogłoszona odpowiednio:
1) na 1-szy Plener w Wągrowcu (21-26.05.2019) 10-go maja 2019 (poniżej, w załączeniu lista zakwalifikowanych Uczestniczek)
2) na 2-gi Plener w Wągrowcu (15-20.09.2019) 30-go sierpnia 2019
3) na 3-ci Plener w Sierakowie (29.06-5.7.2019) 17-go czerwca 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Przelewu dokonujemy TYLKO PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ.
Konieczne jest AKTUALNE ORZECZENIE o stopniu niepełnosprawności, którego kopię PRZYWOZIMY ZE SOBĄ na plener.


WARUNKI KONIECZNE
-ważne AKTUALNE orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
-czynne uprawianie sztuk plastycznych
- poświadczenie świadomości swojego stanu zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w działaniach realizowanych w projekcie
- wyrażenie zgody na oddanie dwóch wykonanych przez siebie prac Federacji Stowarzyszeń Amazonek i na wykorzystanie ich przez FSA na działalność statutową .

 

Projekt ,,Artystyczny Świat Amazonek” w ramach, którego są organizowane Plenery realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Czytaj dalej...

Zaproszenie na warsztat edukacyjny dla mieszkanek Brzostowa (pow. jarociński) - 14 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25 – 69 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Warsztat odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 17:00.

Miejsce: Świetlica Wiejska w Brzostowie (pow. jarociński).

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Niedziałkowska - specjalista Zdrowia Publicznego.

Więcej informacji na www.openbadania.pl

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych