16 lutego 1993 r. - w Centrum Onkologii w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki" utworzonej przy Polskim Komitecie Zwalczania Raka. Uczestniczyły w nim przedstawicielki 14 istniejących wówczas klubów. Koordynatorem Federacji została Pani dr Krystyna Mika, inicjatorka powołania ruchu Amazonek w Polsce. Warto podkreślić wkład dr Krystyny Mika, jej zapał i pełne zaangażowanie, dzięki którym do dzisiaj korzystamy z opracowanych przez nią poradników i kaset dotyczących rehabilitacji kobiet po mastektomii. W skład pierwszego zarządu weszły:

* Z. Michalska - przewodnicząca
* Krystyna Wechmann - vice przewodnicząca
* G. Korzeniowska - vice przewodnicząca
* H. Kozłowska - członek zarządu
* A. Jurczak - członek zarządu
* B. Petryka - członek zarządu
W tym samym roku podczas turnusu sanatoryjnego w Iwoniczu Zdroju odbyło się I Centralne szkolenie ochotniczek z klubów, które zgłosiły akces do Federacji.

Tu na marginesie pragnę dodać, że ochotniczki spośród kobiet po mastektomii szkolone są w Polsce od czerwca 1992 roku, kiedy to w Warszawie Międzynarodowy Ruch Reach to Recovery umożliwił przygotowanie pierwszej 30-osobowej grupy wolontariuszek, udostępniając program szkoleń oraz finansując je. Ochotniczki są to kobiety po leczeniu raka piersi w pełni zrehabilitowane, które po odpowiednim przeszkoleniu udzielają wsparcia psychicznego i informacji kobietom dotkniętym rakiem piersi. Ochotniczki są najważniejsze w naszym ruchu.
Iwonicz Zdrój do roku 1998, czyli do powołania regionalnych kas chorych był miejscem, którego baza sanatoryjna służyła Federacji do organizowania szkoleń dla liderek klubów oraz ochotniczek, a przez to w naszych wspomnieniach jest to miejsce integracji, spotkań przy ognisku, wymiany doświadczeń i budowania wspólnego ducha, co budzi nostalgię i chęć powrotu do tych chwil i nastrojów.W kwietniu 1994 roku w Wągrowcu, położonym 70 km od Poznania wiele z nas spotkało się na dwutygodniowym I ogólnopolskim turnusie rehabilitacyjnym, zorganizowanym przez poznańskie Amazonki przy współpracy z Federacją. Amazonki z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogły wcześniej indywidualnie brać udział w turnusach rehabilitacyjnych. Rezerwacja turnusu wyłącznie dla nas pozwoliła na udział współpracujących z klubami rehabilitantów i psychologów, dzięki czemu rehabilitacja kompleksowo odpowiadała naszym potrzebom.

W 1994 roku miało miejsce jeszcze inne znaczące wydarzenie - aktywne uczestnictwo w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Chirurgii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w Gdańsku, podczas której odbyła się Sesja Federacji.Kolejny 1995 rok obfitował w istotne dla Federacji wydarzenia. W styczniu Federacji zorganizowała pierwsze szkolenie dla psychologów współpracujących z klubami. Odbyło się w Puszczykowie k/Poznania. Prowadziły je wspólnie: dr Małgorzata Adamczak i mgr Teresa Turuk-Nowak, współpracujące z Federacją od momentu jej powstania.
Wcześniej dzięki kierowanemu przez Panią dr Krystynę Mikę Zakładowi Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie, pracujące rehabilitantki miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności w kolejnych latach.
Wiosną podczas turnusu rehabilitacyjnego w Wągrowcu, odbyła się I Ogólnopolska Spartakiada Sportowa Amazonek, pod hasłem "Dąż do sprawności". Uczestniczkom zmagań sportowych i ich kibicom dostarczyła wielu wzruszeń i emocji. Pokazała w jak dobrej formie jesteśmy - my kobiety po leczeniu raka piersi i pełne poświęcenia zawodniczki
spartakiada

Przy okazji tego turnusu odbył się plebiscyt na wybór tytułu dla wydanego właśnie w Poznaniu pierwszego numeru biuletynu środowiska Polskich Amazonek. Zwyciężyła propozycja "Nasze Życie". Biuletyn ukazuje się do dnia dzisiejszego, jest kwartalnikiem ukazującym się niekiedy z małym poślizgiem.

W październiku 1995 roku aktywnie włączyłyśmy się w organizowanie po raz pierwszy imprezy promujące profilaktykę raka piersi. Wtedy głównym organizatorem była redakcja "Twojego Stylu", w kolejnych latach nie tylko włączałyśmy się, ale same inicjowałyśmy i organizowałyśmy w różnych miejscowościach "Marsze Życia i Nadziei" propagujące profilaktykę i wczesną diagnostykę nowotworów piersi
W grudniu dzieliłyśmy radość z okazji 10 lat działania Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie, kierowanego przez Panią dr Krystynę Mikę, a obecnie przez dr Hannę Tchórzewską.Rok 1996 zapisał się głównie udziałem przedstawicielek Federacji w konferencjach naukowych. W czerwcu w Sztokholmie miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Reach to Recovery pt. "Bridge to Recovery"
Uczestniczyły w niej przedstawicielki Federacji. Referat wygłosiła Marta Jankowska z Warszawy zajmująca się w tym czasie kontaktami Federacji z zagranicą oraz miała miejsce prezentacja filmu z I Spartakiady Amazonek w Polsce i jak się okazało pierwszej w świecie.

Również w czerwcu w Krakowie po honorowym patronatem Betty Ford - małżonki byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych odbyła się konferencja pt. "Zdążyć przed rakiem - walka z rakiem piersi w Polsce", uczestniczyły w niej przewodniczące wszystkich klubów Amazonek, a wśród gości obecna była Pani Jolanta Kwaśniewska - żona Prezydenta RP.

W październiku bardzo licznie wsparłyśmy spotkanie z mieszkańcami Krotoszyna zorganizowane przez Stowarzyszenie "Pomóżmy sobie" pod hasłem: "Październik miesiącem szansy". Udział w nim wzięła Pani Lisa Rey - żona ówczesnego ambasadora USA w Polsce

Rok 1997 rozpoczął się w lutym uroczystą konferencją z okazji 10-lecia istnienia Klubu Amazonek w Warszawie, a tym samym 10-lecia ruchu Amazonek w Polsce. Konferencja odbyła się w Centrum Onkologii w Warszawie, wśród gości znalazły się Panie:

* Jolanta Kwaśniewska
* Lisa Rey
* Elizabeth Mc-Crum
* Anna Seniuk
Oraz Panowie:
* Profesor T. Koszarawski
* Profesor Andrzej Kułakowski
* Profesor Zbigniew Wronkowski

Przy tej okazji odbyło się również zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego w tajnym głosowaniu wybrano 7-osobowy zarząd II kadencji. W jej skład weszły:

* Zofia Michalska - przewodnicząca
* Danuta Dobrska - vice przewodnicząca
* Elżbieta Malcer - vice przewodnicząca
* Krystyna Wechmann - vice przewodnicząca
* Wiesława Gajewska - członek zarządu
* Bożena Krawczyk - sprawy ochotniczek
* Ewa Iwanowska - członek zarządu

Ponadto Ziuta Janczewska i Urszula Rzezińska zostały przedstawicielkami filii w zarządzie. W dalszym ciągu koordynatorem została dr Krystyna Mika, a dr Małgorzata Adamczak, mgr Teresa Turuk-Nowak, i mgr Teresa Wysocka-Bobryk oraz rehabilitantki mgr K. Puto i Dorota Owczarek zyskały status doradców Federacji

W marcu 1997 roku przedstawicielki Federacji brały udział w odbywającej się w Brukseli Światowej Konferencji na Rzecz Orędownictwa i Walki z Rakiem Piersi.

W kwietniu na dwutygodniowe szkolenie poleciała z Polski do USA 15-osobowa grupa kobiet, wśród których znalazło się 5 członkiń Zarządu Federacji: Danuta Dobrska, Grażyna Korzeniowska, Elżbieta Malcer, Wiesława Gajewska i Krystyna Wechmann oraz koordynator - dr Krystyna Mika i psycholog Teresa Turuk-Nowak. Wizyta w Białym Domu.
W maju na posiedzeniu zarządu zostały podjęte intensywne prace nad statutem Federacji.W kolejnym 1998 roku miało miejsce wiele cyklicznie, a nawet corocznie powtarzanych działań. W październiku miało też miejsce inne ważne dla nas wydarzenie. Z inicjatywy klubu Amazonek w Częstochowie odbyła się I Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Mastektomii na Jasną Górę. Duchowy wymiar naszego spotkania na Jasnej Górze trudno przedstawić i ocenić. Od tego czasu każdego roku jesienią spotykamy się w tym miejscu i choć wydaje się to niemożliwe, w każdym roku jest nas więcej i więcej z tego modlitewnego spotkania czerpiemy siłę ducha i radość życia.

Rok 1999 zapisał się udziałem w II światowej konferencji poświęconej walce z rakiem piersi w Brukseli, podczas której przedstawicielka klubu poznańskiego - Elżbieta Hornung zaprezentowała działanie klubu oraz spartakiadę, która niezmiennie organizowana jest przez klub poznański.

W ramach współpracy z firmą AVON i udziałem w Wielkiej Kampanii Życia - AVON Kontra Rak Piersi w regionach odbyły się szkolenia.
Przedstawicielki Federacji uczestniczyły w Zjeździe Ogólnopolskiego Związku Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi "Europa Donna" w Legnicy.
Dzięki finansom przekazanym przez amerykańskie Stowarzyszenie Krzewienia Wiedzy o Raku Piersi w Polsce, założone przez żonę ambasadora Polski w USA Panią Irenę Koźmińską, przy Poznańskim Klubie powstał Fundusz Pomocy Kryzysowej dla Amazonek. Brak środków sprawił, że fundusz ten został zawieszony. Do tej pory z pomocy finansowej skorzystało około 250 kobiet.

W 2000 roku rozpoczęły się prace zmierzające do zarejestrowania Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki". Duży wkład w prace przekształceniowe i rozliczne działania włożyła Elżbieta Kozik. Mrówczej pracy i wysiłku włożonego w obu foto_14minionych kadencji w administrowanie przez Wiesię Dąbrowską-Kiełek nie sposób wyrazić.
Osobowość prawną Federacja uzyskała w dniu 8 listopada 2000 r. nadaną przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Sygn. Akt VII NS REJ 627/00.

Istotnym doświadczeniem był dla nas udział w kolejnej Międzynarodowej Konferencji Reach to Recovery w Grado we Włoszech. Hasło konferencji brzmiało: "Nowe Millenium - Nowe Cele". Podobnie jak poprzednie i ta konferencja utwierdziła nas w przekonaniu, że w niczym nie ustępujemy wolontariuszkom z krajów o dłuższej tradycji w tym zakresie. Poza treściami merytorycznymi udział miał ogromne znaczenie motywacyjne, gdyż spotkanie w gronie kilkuset osób, które łączy ta sama idea wyzwala niebywałą energię i poczucie wspólnoty

W roku 2000 w spartakiadowych zmaganiach wzięła udział drużyna z Ukrainy co rozszerzyło nasz pomysł o aspekt międzynarodowy, a w pielgrzymce na Jasną Górę udział wzięło 5 tysięcy Amazonek.

Rok 2001 to podtrzymanie programu szkoleń dla profesjonalistów i ochotniczek - kolejny wielki turnus rehabilitacyjny połączony ze spartakiadą. Pielgrzymka do Częstochowy. Październikowe marsze, spotkania, działania profilaktyczne, a wśród nich zorganizowana przez Warszawskie Amazonki, Polski Komitet Zwalczania Raka i AVON impreza na Placu Zamkowym w Warszawie pod nazwą "Zwiążmy się w nadziei". Miała też miejsce interwencja w TV Polsat w sprawie emisji programu "Amazonki" oraz zakończone powodzeniem wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie podwyższenia kwoty refundacji protez piersi.
foto_15W Warszawie spotkały się Amazonki posiadające przepustki do XXI wieku przyznawane przez Polski Komitet Zwalczania Raka

W 2001 roku skończyła się II kadencja Zarządu Federacji i podczas konferencji wyborczej nowym Prezesem Federacji wybrana została Krystyna Wechmann z Poznania, a w skład Zarządu weszły:
* Elżbieta Kozik - vice Prezes w Warszawy
* Danuta Dobrska - vice Prezes z Łodzi
* Grażyna Korzeniowska - z Krakowa
* Ewa Filipczak-Organa - z Głogowa
* Anna Dąbrowska - z Łomży
* Genowefa Dąbrowska - z Leszna

W terminie późniejszym (rok 2002) do Zarządu dołączyły:
* Łucja Werblińska - z Poznania (d.s. ochotniczek)
* Danuta Szawalla - z Poznania

W roku 2002 kontynuując od 1993 roku wydaliśmy "Poradnik" dla kobiet po mastektomii autorstwa dr Krystyny Mika, oraz filmy instruktażowe dotyczące rehabilitacji.
Przedstawicielki Federacji podjęły rozmowy z ówczesnym Ministrem Zdrowia nt upowszechnienia dostępności do badań mammograficznych w związku z utworzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia .

W roku 2003 Kapituła Fundacji PRO PUBLICO BONO przyznała Federacji nagrodę główną za najlepszą inicjatywę obywatelską o zasięgu ogólnopolskim.
W kwietniu Amazonki biorą udział w konferencji oraz grupie roboczej Okrągłego Stołu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Mija dziesięć lat od powstania Federacji. Uroczyste obchody jubileuszowe mają miejsce w Poznaniu. Rok kończymy debatą w Pałacu Prezydenckim: Zdrowie obywateli – w poszukiwaniu wspólnych działań.

Rok 2004 zapisał się uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Wydaliśmy poradnik „Rehabilitacja kobiet leczonych z powodu raka piersi” autorstwa dr Hanny Tchórzewskiej. Następnie kontynuowaliśmy cyklicznie odbywające się szkolenia, akcje profilaktyczne i spotkania integracyjne. Rok ten również zapisał się akceptacją Ministerstwa Zdrowia dot. refundacji zabiegów odtwórczych piersi.

Kolejna kadencja minęła i w 2005 roku ponownie wybory - siedzibą Federacji pozostaje nadal Poznań, a Prezesem Krystyna Wechmann. W czerwcu Amazonki biorą udział w festiwalu i Zawodach Łodzi Smoczych w Vancouver w Kanadzie. Ponadto następuje uroczyste podpisanie ustawy „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” w Pałacu Prezydenckim.
W 2006 roku przedstawicielki Amazonek biora udział w konferencji Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w Mediolanie. Unie Wojewódzkie organizują Konferencje w ramach kampanii „Rak piersi od A do Z – Amazonki nadzieją chorych na raka”, zaś przedstawicielki Unii Wojewódzkich biorą udział w II Jesiennej Szkole Onkologii w Falentach. W tym roku miała miejsce inauguracja konkursu fotograficzno -plastycznego „Rak to wielka sztuka - żyć od nowa”

21 kwietnia 2007 roku zostaje powołany Konwentu Seniorek, którego przewodniczącą zostaje Zofia Michalska.
Od początku roku przeprowadzamy konferencje edukacyjne w Uniach Wojewódzkich - „Oznacz HER2 - to ma znaczenie”
W 2007 roku wydajemy płytę DVD „Rak piersi – rehabilitacja w leczeniu”, która stała sie niezbędnym wyposażeniem każdej Ochotniczki. W tym roku miały miejsce uroczyste obchody XX – lecia Klubu Warszawa-Centrum, a zarazem ruchu Amazonek w Polsce.

17 listopada 2008 r. w Teatrze Polskim w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody XV-lecia powstania Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. W 2008 roku wydajemy kolejną płytę tym razem służącą relaksacji - „Wewnętrzna moc – wizualizacja terapeutyczna”. Następnie opracowano nowy poradnik psychologiczny autorstwa dr Małgorzaty Adamczak i dr Dariusza Godlewskiego pt. „Nie jesteś sama – poradnik dla kobiet z rakiem piersi”, który ukazał się drukiem z początkiem roku 2009.

13 marca 2009 r. odbyły się wybory na kolejną kadencję. Prezesem została wybrana Krystyna Wechmann, a siedziba Federacji pozostaje w Poznaniu.

30 czerwca 2010 r. w Cafe Kulturalna w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dedykowana nowej odsłonie portalu AMAZONKI.NET (pierwszy portal społecznościowy poświęcony tematyce raka piersi). Grupą docelową serwisu są wszystkie osoby zainteresowane tematyką raka piersi.

2012 r. Ogólnopolska Kampania "Zdrowy Nawyk-Zdrowe Piersi", która jest prowadzona przez Federację od 2 lat przyciąga coraz bardziej zaangażowane Centra Kosmetyki i Medycyny Estetycznej. Nasze ambasadorki Olga Bończyk, Ilona Felicjanska wraz z Joanną Kostrzewską z Plazanet - Revitalash w Krakowie przedstawiły założenia tej ogólnopolskiej akcji z uwypukleniem roli firm kosmetycznych w działaniach profilaktycznych zwalczania raka piersi.
W grudniu w Warszawie podczas otwarcia nowej siedziby Kliniki Chirurgii Plastycznej dr Marka Szczyta odbbyła się konferencja "Być Kobietą", którą jako ambasadorki wspierały Agata Młynarska i Hanna Śleszyńska.

Marzec 2013 r. kolejne wybory do władz Federacji wygrała Krystyna Wechmann. Obecny skład zarządu. W lipcu ukazała się książka "Amazonki - moje życie" - historia ruchu kobiet po leczeniu raka piersi w Polsce z biografią liderki w tle autorstwa Krystyny Wechmann i Edyty Zierkiewicz. Dużym zainteresowaniem medialnym tego roku było oświadczenie Angeliny Jolie o jej profilaktycznej mastektomii. Ta informacja spowodowała duże poruszenie wśród kobiet i zdecydowany wzrost zaiteresowania badaniami mutacji genu BRCA1 wśród kobiet zagrożonych jego dziedziczeniem.

W roku 2011 fotograf Katarzyna Piwecka rozpoczęła współpracę z poznańskimi Amazonkami, wykonując cykl ich portretów. Dziesięć ochotniczek na czele z prezes Krystyną Wechmann zdecydowało się na odważną sesję i pokazało swoje ciało, chcąc udowodnić, że kobiecość nie ogranicza się do jednego tylko atrybutu. Udało się to doskonale, a wystawa od tego czasu zaczęła wędrować po całej Polsce, by 26 listopada 2013 roku zagościć w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Równocześnie zaprezentowane zostały portrety Amazonek ze swoimi dziećmi – „Amazonki i macierzyństwo”. Wystawę „The Beauty and the Breast” otworzyła euro posłanka Sidonia Jędrzejewska będąca jej głównym organizatorem. Na zaproszenie pani europoseł do Brukseli poleciały autorki zdjęć: fotografka Katarzyna Piwecka i wizażystka Ewa Rzyczniak, zespół dziennikarzy oraz bohaterki wystawy: Krystyna Wechmann i Danuta Kot. „Wyzwanie i nadzieja. Te dwa słowa oddają sens wystawy »The Beauty and the Breast«. Za niezwykłymi portretami stoją indywidualne historie zmagań z rakiem piersi – diagnoza i leczenie umożliwiły poznanie siły drzemiącej w nich, jak i w ich rodzinach. Prezentowane portrety przełamują tabu wokół raka i pokazują triumf człowieka nad chorobą”, mówiła podczas otwarcia wystawy Sidonia Jędrzejewska.