Zaproszenie na warsztat edukacyjny dla mieszkanek Czermina i okolic (pow. pleszewski) - 22 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25 – 69 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Warsztat odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 16:00
Miejsce: Ośrodek Kultury w Czerminie (pow. pleszewski).

Spotkanie poprowadzi dr n. med. Dariusz Godlewski - lekarz onkolog, specjalista z zakresu Zdrowia Publicznego.

Więcej informacji na www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

Zaproszenie na warsztat edukacyjny dla mieszkanek Kazimierza Biskupiego (pow. koniński) i okolic - 7 maja 2019r

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25 – 69 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Warsztat odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. o godz. 16:00
Miejsce: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim.

Spotkanie poprowadzi Natalia Hałas - specjalista z zakresu Zdrowia Publicznego

Więcej informacji na www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

Zaproszenie na warsztat edukacyjny dla mieszkanek Babiaku (pow. kolski) i okolic - 25.04.2019r

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25 – 69 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Warsztat odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 2 Babiak

Spotkanie poprowadzi Natalia Hałas - specjalista z zakresu Zdrowia Publicznego

Więcej informacji na www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

"Razem przez góry i doliny" - Wyjazdy trekkingowe w 2019 roku

W tym roku Poznańskie Towarzystwo "Amazonki" organizuje siedem wyjazdów trekkingowych w ramach projektu realizowanego ze środków PFRON pn.: "Razem przez góry i doliny".


Adresatkami projektu są Amazonki zrzeszone w Klubach Amazonek przynależących do Federacji Stowarzyszeń "Amazonki".


Dwa wyjazdy dotyczą są  adresowane do grup mniej zaprawionych kondycyjnie Amazonek (Stary Gierałtów) , pozostałe wyjazdy będą dla bardziej zaawansowanych w chodzeniu po wyższych partiach gór i terenach nadmorskich.


UCZESTNICZYĆ W TREKKINGACH MOŻNA TYLKO RAZ !!!

ZGŁASZAĆ SIĘ MOŻNA TYLKO NA JEDEN TREKKING  !!!

ZGODNIE Z PROCEDURAMI BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ TYLKO ZGŁOSZENIA PRZYSŁANE ZA POŚREDNICTWEM KLUBÓW !!!
(przesyłamy więc zgłoszenia do swojego Stowarzyszenia)


Odbędą się one w następujących miejscach i terminach :
1) Zakopane – 12 – 17 maja 2019 r. (lista zakwalifikowanych Uczestniczek poniżej w załączeniu)
2) Gierałtów – 7 – 12 lipca 2019 r. (lista zakwalifikowanych Uczestniczek poniżej w załączeniu)
3) Gierałtów – 12 – 17 lipca 2019 r. (lista zakwalifikowanych Uczestniczek poniżej w załączeniu)
4) Świeradów Zdrój – 7 – 12 września 2019 r. (lista zakwalifikowanych Uczestniczek poniżej w załączeniu)
5) Rewal – 15 – 20 września 2019 r. (lista zakwalifikowanych Uczestniczek poniżej w załączeniu)
6) Rewal – 24 – 29 września 2019 r. (lista zakwalifikowanych Uczestniczek poniżej w załączeniu)
7) Zakopane – 20 – 25 października 2019 r. (lista zakwalifikowanych Uczestniczek poniżej w załączeniu)


Dla Uczestniczek obu trekkingów w Gierałtowie zostanie podstawiony autokar we Wrocławiu na Dworcu PKP.


W każdym Trekkingu będzie uczestniczyło 30 Amazonek. Przewidujemy długie całodzienne wycieczki szlakami górskimi pod opieką przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę. Zakwaterowanie będzie w jednym określonym miejscu o dobrych warunkach pobytowych.


WARUNKI REKRUTACJI
- Członkostwo w jednym z Klubów Amazonek zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.
- Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i nadmorskich wydm , znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich.
- Każda z Uczestniczek zobowiązana jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie, które uczestniczki otrzymają na miejscu każdego trekkingu
- Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt ( m.in. : buty trekkingowe, kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek oraz zabranie ze sobą podstawowych środków opatrunkowych ( plaster, bandaż , woda utleniona, jałowy opatrunek…)
Jeśli Uczestniczki nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież, nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną obciążone kosztami pobytu.


ODPŁATNOŚĆ
Częściowa odpłatność za Trekking od jednej osoby wynosi 100 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się tzn. po ogłoszeniu listy Uczestniczek
na konto PTA: 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem "Trekking-miejscowość trekkingu-termin Trekkingu-imię i nazwisko Uczestniczki".
Opłaty należy uiszczać nie później niż tydzień przed rozpoczęciem się trekkingu.
Niedokonanie tej wpłaty w tym terminie powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.


Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.
Jeśli chodzi autokar z Wrocławia do Gierałtowa i z powrotem to Uczestniczki również ponoszą jego koszt , a wysokość opłaty zależeć będzie od ilości osób, które skorzystają z tego środka transportu.

ZGŁOSZENIA
JESZCZE RAZ PODKREŚLAMY, ZE PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO TE ZGŁOSZENIA DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM KLUBÓW.
(W związku ze zgłaszaniem się na trekkingi osób niezrzeszonych w jakimkolwiek klubie Amazonek przyjmowane będą tylko te zgłoszenia dokonane za pośrednictwem odpowiednich klubów.)
Prosimy o podanie pełnych danych (imię, nazwisko, adres i województwo zamieszkania, pesel, stopień niepełnosprawności)/
Proszę pamiętać o AKTUALNYM ORZECZENIU o stopniu niepełnosprawności – kopię jego uczestniczki zabierają ze sobą na trekking.


LISTY
Lista zakwalifikowanych Pań będzie ogłaszana na stronie Poznańskiego Towarzystwa ,,Amazonki” i Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki” jak tylko zbierze się pełna lista osób, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem się trekkingu.

 
Krystyna Wechmann

Projekt pn . ,,Razem przez góry” w ramach, którego są organizowane Trekkingi realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej...

Plenery plastyczne w ramach projektu pn. „Artystyczny Świat Amazonek" w 2019 roku

W tym roku Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” organizuje trzy Plenery plastyczne w ramach projektu pn. „Artystyczny Świat Amazonek" realizowanego ze środków PFRON.


Odbędą się one w terminach:
1) w Wągrowcu : 21 – 26 maja 2019 r.
2) w Wągrowcu : 15 – 20 września 2019 r.
3) w Sierakowie : 29 czerwca – 5 lipca 2019 r.
Plener w Sierakowie połączony jest z Jubileuszową Galą 25-lecia Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”.


Plenery są adresowane do Amazonek – członkiń  Klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki”, które czynnie praktykują sztuki artystyczne. 


Podczas warsztatów każda z Uczestniczek wykona dowolną techniką minimum trzy prace, z których  jedną weźmie do domu, a pozostałe przeznaczymy na działalność statutową FSA . Uczestniczki będą pracowały pod okiem instruktorów i będą miały zapewnioną opiekę organizacyjną.


Każda Amazonka może wziąć udział tylko w jednym plenerze.


Uczestniczki mogą przywieźć podstawowy zestaw materiałów i narzędzi własnych, tj. pędzle, bloki do rysunku, ołówki i cienkopisy, szaliki lub torby tekstylne na warsztat malowania na tkaninie. Pozostałe materiały zapewni organizator. Można będzie także zabrać ulubione szydełka / iglice i akcesoria do tworzenia biżuterii.


Zajęcia będą prowadzone w grupach: malarskiej, szydełkowej, wyrobu biżuterii, decoupage’u i florystycznej.


ODPŁATNOŚĆ
Amazonki ponoszą częściową odpłatność  za uczestnictwo w plenerach, która wynosi 120 zł od osoby za "zwykłe” plenery w Wągrowcu i 150 zł za połączony z Galą plener w Sierakowie. 

Prosimy przesyłać pieniądze tylko po zakwalifikowaniu się tzn. po ogłoszeniu listy Uczestniczek
na konto FSA:  22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 z dopiskiem ,,Plener-miejscowość-termin Pleneru-imię i nazwisko uczestniczki”

Bardzo prosimy dokładnie opisać przelew czyli za kogo jest dokonywana opłata i za co tzn. trzeba zaznaczyć imię i nazwisko uczestniczki, nazwa "plener" oraz czas i miejsce jego realizacji. 

Prosimy przysyłać zgłoszenia na nasz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. uwzględniając te koszty


Do Poznania koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.


Jak zwykle w Poznaniu na Dworcu Letnim o godz. 12-tej w pierwszym dniu każdego pleneru będzie podstawiony autokar i , tak jak poprzednimi laty, w Wągrowcu i  Sierakowie w ostatnim dniu pleneru po śniadaniu autobus odwiezie też Uczestniczki z powrotem do Poznania.


Zgłoszenia należy przesłać mailowo w terminach:
1) na 1-szy Plener w Wągrowcu (21-26.05.2019) do końca kwietnia 2019
2) na 2-gi Plener w Wągrowcu (15-20.09.2019) do 12 sierpnia 2019
3) na 3-ci Plener w Sierakowie (29.06-5.07.2019) do końca maja 2019.
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o podanie pełnych danych (imię, nazwisko, adres, województwo, pesel, a w szczególności prosimy pamiętać o stopniu niepełnosprawności , adresie mailowym i numerze telefonu). Prosimy też zaznaczyć czy Panie chcą skorzystać z autokaru.


Lista zakwalifikowanych Pań będzie ogłoszona odpowiednio:
1) na 1-szy Plener w Wągrowcu (21-26.05.2019) 10-go maja 2019 (poniżej, w załączeniu lista zakwalifikowanych Uczestniczek)
2) na 2-gi Plener w Wągrowcu (15-20.09.2019) 30-go sierpnia 2019
3) na 3-ci Plener w Sierakowie (29.06-5.7.2019) 17-go czerwca 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Przelewu dokonujemy TYLKO PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ.
Konieczne jest AKTUALNE ORZECZENIE o stopniu niepełnosprawności, którego kopię PRZYWOZIMY ZE SOBĄ na plener.


WARUNKI KONIECZNE
-ważne AKTUALNE orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
-czynne uprawianie sztuk plastycznych
- poświadczenie świadomości swojego stanu zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w działaniach realizowanych w projekcie
- wyrażenie zgody na oddanie dwóch wykonanych przez siebie prac Federacji Stowarzyszeń Amazonek i na wykorzystanie ich przez FSA na działalność statutową .

 

Projekt ,,Artystyczny Świat Amazonek” w ramach, którego są organizowane Plenery realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Czytaj dalej...

Zaproszenie na wydarzenie lokalne dla mieszkanek Konina i okolic - 17 kwietnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym wydarzeniu dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Wydarzenie ma na celu zachęcenie Kobiet do udziału w profilaktycznych badaniach mammograficznych i cytologicznych. Na pytania Uczestniczek będzie odpowiadać położna oraz konińskie Amazonki.

W środę, 17 kwietnia 2019 r., w ramach badań cytologicznych wykonywanych w cytobusie OPEN mieszkanki Konina i okolic będą miały możliwość odwiedzić stoisko informacyjno-edukacyjne, dowiedzieć się jak właściwie wykonać samobadanie piersi oraz przećwiczyć badanie na fantomie.

Miejsce: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, ul. Staszica 16
Godzina: 9:00 - 13:00

Więcej informacji na www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

Zaproszenie na warsztat edukacyjny dla mieszkanek Brzostowa (pow. jarociński) - 14 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25 – 69 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Warsztat odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 17:00.

Miejsce: Świetlica Wiejska w Brzostowie (pow. jarociński).

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Niedziałkowska - specjalista Zdrowia Publicznego.

Więcej informacji na www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

Zaproszenie na warsztat edukacyjny dla mieszkanek Starego Miasta (pow. koniński) - 27 marca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25 – 69 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Warsztat odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 16:00.
Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Niedziałkowska - specjalista Zdrowia Publicznego.

Więcej informacji na www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

Zaproszenie na wydarzenie lokalne dla mieszkanek Kalisza i okolic - 8 kwietnia 2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym wydarzeniu dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Wydarzenie ma na celu zachęcenie Kobiet do udziału w profilaktycznych badaniach mammograficznych i cytologicznych. Na pytania Uczestniczek będzie odpowiadać położna oraz kaliskie Amazonki.

W poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r., w ramach Kina Kobiet mieszkanki Kalisza i okolic będą miały możliwość odwiedzić stoisko informacyjno-edukacyjne, dowiedzieć się jak właściwie wykonać samobadanie piersi oraz przećwiczyć badanie na fantomie.

Miejsce: Galeria Amber w Kaliszu, ul. Górnośląska 82
Godz. 17.00 - 19.00

Więcej informacji na www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

Program Szkolenia Edukacyjnego w dniach 08–12 kwietnia 2019 r. – Poznań Camping Malta

Program Szkolenia Edukacyjnego
w dniach 08 – 12 kwietnia 2019 r.
Poznań Camping Malta

08 kwietnia 2019 /Poniedziałek/ 

Przyjazd uczestniczek w godzinach przedpołudniowych, do godziny 11-tej.

11.00 – 14.00 – Rejestracja Uczestniczek
13.00 – 14.30 – Obiad
15.00 – 18.00 – Warsztaty psychologiczne (z przerwą kawową w trakcie) – gr. I - sala F po stronie Campingu przy jeziorze - Katarzyna Cieślak;  gr.II - sala przy restauracji „Rycerska” - Marta Zagozda (po zajęciach gr. I zostaje w Sali F, a gr. II przejdzie do Sali F z sali przy restauracji „Rycerska”)
18.00 – 19.00 – Chór męski "ARION” – sala F
19.00 – Kolacja

09 kwietnia 2019 /Wtorek/

8.00 – 9.00 – Śniadanie
9.00 – 11.00 – Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego FSA za rok 2018 – sala F po stronie Campingu przy jeziorze – cz. I
11.00 – 11.15 - Przerwa kawowa
11.15 – 13.00 – Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego FSA za rok 2018 – sala F po stronie Campingu przy jeziorze – cz. II
13.00 – 14.00 – Obiad
14.30 – 17.30 – Warsztaty psychologiczne (przerwa kawowa w trakcie) – c.d.-

gr. I – sala F - Katarzyna Cieślak,

gr. II – sala przy restauracji - Marta Zagozda
18.00 – Kolacja

10 kwietnia 2019 /Środa/

8.00 – 9.00 – Śniadanie
9.30 – 11.00 – "Rehabilitacja w Breast Cancer Unit” – dr Janusz Doś
11.00 – 12.00 – "Nowości w profilaktyce nowotworów” – dr Dariusz Godlewski
12.00 – 12.15 – Przerwa kawowa
12.15 – 13.15 – "Zaawansowany rak piersi” - prof. Maria Litwiniuk
13.30 – 14.30 – Obiad
15.00 – 16.30 – "Chirurgia w Breast Cancer Unit’’ – dr Beata Adamczyk
16.30 – 17.30 – "Dyskretna pomoc w życiu codziennym” – Klaudia Antkiewicz
18.00 – Kolacja


11 kwietnia 2019 /czwartek/
8.00 – 9.00 – Śniadanie
9.30 – 10.30 – "Profilaktyka wtórna - doświadczenie screening_up” – Dorota Szwałek
10.30 – 12.30 – "Profilaktyka jako najważniejszy oręż przeciw rakowi piersi” – Marek Kustosz
13.00 – 14.00 – Obiad
14.30 – 15.30 – "Zaburzenia statyki narządów płciowych oraz przygotowania do operacji ginekologicznej” – dr Anna Paczkowska
15.30 – 18.30 – "Stres i radzenie sobie z nim, rola spokoju, ciszy i oddechu, motywacja do działań-zdrowie fizyczne i psychiczne” – Konrad Mężyński
19.00 – Kolacja po, której nastąpi projekcja filmu ,,Kocham Życie”

12 kwietnia 2019 / piątek/
8.00 – 9.00 – Śniadanie
9.15 – 10.30 – c.d. – Konrad Mężyński
Wyjazd Uczestniczek

 

Szkolenie jest realizowane w ramach  projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn. „Profesjonalizacja działań klubów Amazonek ” . Realizacja szkolenia jest możliwa dzięki wsparciu firm: Amgen Polska Sp. z o.o., Novartis Poland Sp. z o.o., Pfizer Polska Sp. z o.o.,  Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o., Roche Polska Sp. z o.o.,  Sigvaris S.A. 

 

Czytaj dalej...