Zaproszenie na warsztat edukacyjny dla mieszkanek Łukowa i okolic (powiat obornicki) - 19 maja 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25 – 69 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Warsztat odbędzie się w dniu 19 maja 2018 r. o godz. 18.00
Miejsce: Świetlica Wiejska w Łukowie

Spotkanie poprowadzi dr n. med. Dariusz Godlewski - lekarz onkolog, specjalista z zakresu zdrowia publicznego.

Więcej infromacji na www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

Zaproszenie na warsztat edukacyjny w Sadach (powiat poznański) - 9 maja 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25 – 69 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Warsztat odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. o godz. 13.00
Miejsce: Lina Medical, ul. Rolna 8 A, Sady

Spotkanie poprowadzi dr n. med. Dariusz Godlewski - lekarz onkolog, specjalista z zakresu zdrowia publicznego.

Więcej infromacji na www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

RAZEM PRZEZ GÓRY - Wyjazdy trekkingowe w 2018 roku

W tym roku Poznańskie Towarzystwo ,,Amazonki” organizuje sześć wyjazdów trekkingowych w ramach projektu realizowanego ze środków PFRON pn.: "Razem przez góry".
Adresatkami projektu są Amazonki zrzeszone w Klubach Amazonek przynależących do Federacji Stowarzyszeń "Amazonki".
Jeden wyjazd dotyczy grupy mniej zaprawionych kondycyjnie Amazonek (Stary Gierałtów), pozostałe wyjazdy będą dla bardziej zaawansowanych w chodzeniu po wyższych partiach gór.

UCZESTNICZYĆ W TREKKINGACH MOŻNA TYLKO RAZ !!!

Trekkingi odbędą się w następujących miejscach i terminach:
1) w Karpaczu – 27 maja–1 czerwca 2018 (W ZAŁĄCZNIKU LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNICZEK)
2) w Świeradowie Zdroju – 24–29 czerwca 2018 (W ZAŁĄCZNIKU LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNICZEK)
3) w Starym Gierałtowie koło Stronia Śląskiego – 07–12 lipca 2018 (dla mniej zaawansowanych)
4) w Starym Gierałtowie koło Stronia Śląskiego – 18–23 sierpnia 2018
5) w Zakopanem – 23–28 września 2018
6) w Zakopanem – 21–27 października 2018

W każdym Trekkingu będzie uczestniczyło 30 Amazonek. Przewidujemy długie całodzienne wycieczki szlakami górskimi pod opieką przewodnika i dwóch opiekunek organizujących grupę. Zakwaterowanie będzie w jednym określonym miejscu o dobrych warunkach pobytowych.

WARUNKI REKRUTACJI
– Jednym z warunków rekrutacji jest zakończony proces leczenia i stabilna, dobra kondycja zdrowotna, zdolność do pokonania prostych i średniozaawansowanych tras górskich i znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenach górskich,
– Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
– Każda z Uczestniczek zobowiązana jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowotnym umożliwiającym uczestnictwo w działaniach projektu oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za swój udział w tym zakresie, które uczestniczki otrzymają na miejscu każdego trekkingu,
– Warunkiem koniecznym jest zaopatrzenie Uczestniczki w odpowiednią odzież i sprzęt ( m.in.: buty trekkingowe, kurtka przeciwdeszczowa, odzież termiczna, plecak, kijki trekkingowe…) warunkujących bezpieczeństwo Uczestniczek oraz zabranie ze sobą podstawowych środków opatrunkowych ( plaster, bandaż, woda utleniona, jałowy opatrunek…)

Jeśli Uczestniczki nie będą przygotowane odpowiednio do trasy – chodzi w szczególności o buty i odzież, nie będą mogły wziąć udziału w wędrówkach i w związku z tym zostaną obciążone kosztami pobytu.

Częściowa odpłatność za Trekking od jednej osoby wynosi 80 zł, które prosimy przesyłać po zakwalifikowaniu się tzn. po ogłoszeniu listy Uczestniczek na konto PTA: 83 1090 1362 0000 0000 3609 0739 z dopiskiem "Trekking-miejscowość-termin Trekkingu". Koszt dojazdu Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie.

Zgłoszenia można dokonywać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o podanie pełnych danych (imię, nazwisko, adres, pesel, stopień niepełnosprawności)

Proszę pamiętać o AKTUALNYM ORZECZENIU o stopniu niepełnosprawności – kopię jego uczestniczki zabierają ze sobą na trekking.


Lista zakwalifikowanych Pań będzie ogłaszana na stronie Federacji Stowarzyszeń "Amazonki".

Projekt pn . ,,Razem przez góry” w ramach, którego są organizowane Trekkingi realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

                                       

Czytaj dalej...

Zaproszenie na warsztat edukacyjny dla mieszkanek Mosiny i okolic - 10 kwietnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25 – 69 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Warsztat odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00

Miejsce: świetlica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka przy ul. Topolowej 2 w Mosinie

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Dworzańska, specjalista z zakresu zdrowia publicznego.

Więcej informacji na www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

Zaproszenie na wydarzenie lokalne dla mieszkanek Wronek i okolic - 20 kwietnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym wydarzeniu dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski”.

Wydarzenie ma na celu zachęcenie mieszkanek Wronek i okolic do udziału w profilaktycznych badaniach mammograficznych i cytologicznych.
W ramach organizowanego Dnia Zdrowia mieszkanki gminy będą miały możliwość odwiedzić stoisko informacyjno-edukacyjne, dowiedzieć się jak właściwie wykonać samobadanie piersi oraz przećwiczyć badanie na fantomie.

Panie w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonywanej profilaktycznej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat, będą mogły wykonać bezpłatną cytologię w cytobusie.

Panie w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej profilaktycznej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat, będą mogły wykonać bezpłatną mammografię w mammobusie.

Miejsce: przy Ośrodku Zdrowia we Wronkach, ul. Partyzantów 13
Godziny: 10.00-17.00

www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

Zaproszenie na warsztat edukacyjny dla mieszkanek Sierakowa i okolic - 11 kwietnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25 – 69 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie dotyczącym profilaktyki onkologicznej, w ramach programu „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski".

Warsztat odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00
Miejsce: Sierakowski Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 25

Spotkanie poprowadzi dr n. med. Dariusz Godlewski - lekarz onkolog, specjalista z zakresu zdrowia publicznego.

www.openbadania.pl

Czytaj dalej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/03 na wyłonienie kadry trenerskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/03/18 z dnia 20 marca 2018 r. 

dotyczące wyłonienia kadry trenerskiej na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 

w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16 

Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” 

ul. Piastowska 38 

61-556 Poznań 

NIP: 783-15-57-140 

REGON: 634240041 

Tytuł projektu: „Aktywnie w tworzeniu prawa!” Nr projektu: POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16 

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” (ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań), Partnerem zaś Fundacja Wygrajmy Zdrowie (ul. Piękna 28/34, lok. 53, 00-547 Warszawa). 

Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i że wszystkie kwoty Oferent jest zobowiązany podać w kwotach brutto oraz że, w przypadku nie określenia przez Oferenta sformułowania „brutto”, wszystkie kwoty będą rozumiane i traktowane przez Zamawiającego jako deklarowane kwoty brutto. 

Harmonogram postępowania: 

Dnia 20 marca 2018 r. – zaproszenie do składania ofert. 

Dnia 29 marca 2018 r. godzina 23:59:59 – data zakończenia składania ofert – liczy się data wpływu do siedziby Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” (ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań) lub na adres mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Dnia 30 marca 2018 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty. 

Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie kadry trenerskiej do przeprowadzenia cyklu 25 szkoleń po 30 godzin/szkolenie prowadzonych w formie mieszanej ( wykład oraz warsztaty praktyczne w proporcji 20 do 80 z zastosowaniem cyklu Davida Kolba) z następujących obszarów tematycznych, dotyczących każdego szkolenia: 

BLOK I STANOWIENIE PRAWA proces legislacyjny i dialog społeczny (10 godzin) 

 

BLOK II INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (10 godzin) 

 

BLOK III PRAWA PACJENTA (PP) (10 godzin) 

Pełne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania na dole strony.

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z p. Izabelą Pawlikowską - Dolata: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj dalej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/18 dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/18 z dnia 19 marca 2018 r. dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”
ul. Piastowska 38
61-556 Poznań
NIP: 783-15-57-140
REGON: 634240041

Tytuł projektu: „Aktywnie w tworzeniu prawa!”
Nr projektu: POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” (ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań), Partnerem zaś Fundacja Wygrajmy Zdrowie (ul. Piękna 28/34, lok. 53, 00-547 Warszawa). Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i że wszystkie kwoty Oferent jest zobowiązany podać w kwotach brutto oraz że, w przypadku nie określenia przez Oferenta sformułowania „brutto”, wszystkie kwoty będą rozumiane i traktowane przez Zamawiającego jako deklarowane kwoty brutto.

Czytaj dalej...

Planowane szkolenia na rok 2018

Szkolenia I stopnia ochotniczek planowane miejsce:
– 25.05–27.05  – Poznań camping Malta, ul. Krańcowa 98
– 31.08–02.09 – Poznań camping Malta, ul. Krańcowa 98
– 04.09–06.09 – Iwonicz Zdrój to szkolenie przeznaczone dla Unii Podkarpackiej

Szkolenia II stopnia planowane miejsca:
– 04.05–06.05 – Poznań camping Malta, ul. Krańcowa 98
– 29.06–01.07 – szkolenie z rozsianym rakiem piersi, koleżanki które 2 raz przeszły wznowę i są gotowe wspierać te które w tej chwili zmagają się z chorobą. Zapraszamy na Poznań camping Malta, ul. Krańcowa 98
– 06.09–08.09 – szkolenie II stopnia dla unii podkarpackiej w Iwoniczu Zdroju

Szkolenie dla Liderek – odbędą się w terminie 3.07-08.07 w Sierakowie Wielkopolskim.


Plenery Artystyczne:
– 22.06–27.06 – w Wągrowcu, ul. Jeziorna 16 Ośrodek Wielspin
– 19.08–24.08 – Sieraków, hotel Kama-Park, ul. Orla 13
Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest wpłacić 80 zł


Przypominamy również, że wszystkie zgłoszenia na każde szkolenia odbywają się poprzez Unie.


Szkolenie dla rehabilitantów – 14.12–15.12 Poznań


W dniach 13.06-16.06 przewidujemy spartakiadę Amazonek w Poznaniu camping Malta, ul. Krańcowa 98

 

Czytaj dalej...

Wstępny program Szkolenia edukacyjnego w dniach 13 – 15 kwietnia 2018 r. Poznań Camping Malta

Wstępny program Szkolenia edukacyjnego
w dniach 13 – 15 kwietnia 2018 r.
Poznań Camping Malta

13.04.2018 /Piątek/
Przyjazd uczestniczek w godzinach przedpołudniowych, rejestracja
13.00 – 14.00 – Obiad
15.00 – Spotkanie uczestników i podsumowanie kampanii przeprowadzonych w 2017 roku
Przerwa kawowa
16.30 – 18.00 – Strategia działań Federacji na rok 2018
18.30 – Kolacja

14.04.2018 /Sobota/
8.00 – 9.00 – Śniadanie
9.30 - 11.00 – Polska Onkologia w teraźniejszej i przyszłej perspektywie - dr Dariusz Godlewski
11.00 – 12.30 – Wykład medyczny – zaawansowany rak piersi
13.00 – 14.00 – Obiad
15.00 – 16.00 – Leki biologiczne – wykład medyczny
16.00 – 17.00 – Pigmentacja otoczki po rekonstrukcji piersi
18.00 – Kolacja

15.04.2018 /Niedziela/
8.00 – 10.00 – Śniadanie i wyjazd uczestników

 

Szkolenie odbywa się przy wsparciu firmy Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. oraz Roche Polska Sp. z o.o.


                                                                 

Czytaj dalej...