ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2019 z dnia 7 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2019
z dnia 7 lutego 2019 r.


dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

w ramach projektu 

„Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16

Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem Ofertowym nr 1/02/2019 z dnia 7 lutego 2019 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące działań projektu znajdują się w zakładce AKTYWNIE W TWORZENIU PRAWA!

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.