ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/18 dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/18 z dnia 19 marca 2018 r. dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”
ul. Piastowska 38
61-556 Poznań
NIP: 783-15-57-140
REGON: 634240041

Tytuł projektu: „Aktywnie w tworzeniu prawa!”
Nr projektu: POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” (ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań), Partnerem zaś Fundacja Wygrajmy Zdrowie (ul. Piękna 28/34, lok. 53, 00-547 Warszawa). Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i że wszystkie kwoty Oferent jest zobowiązany podać w kwotach brutto oraz że, w przypadku nie określenia przez Oferenta sformułowania „brutto”, wszystkie kwoty będą rozumiane i traktowane przez Zamawiającego jako deklarowane kwoty brutto.

Harmonogram postępowania:
Dnia 19 marca 2018 r. – zaproszenie do składania ofert.
Dnia 26 marca 2018 r. godzina 23:59:59 – data zakończenia składania ofert – liczy się data wpływu
do siedziby Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” (ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań) lub na adres
mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Dnia 28 marca 2018 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.Zapytanie zostanie udostępnione na stronie http://amazonkifederacja.pl/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Założono w jednym terminie przeprowadzenie 2 szkoleń po 22 osoby (20 uczestników + 2 wykładowców) dla łącznie 44 osób w każdym terminie. Przewidziano w ramach jednego terminu szkoleń 4 dni szkoleniowe średnio po 7,5 godzin dziennie dla każdej z dwóch grup. Oferent jest zobowiązany dopuszczać możliwość zmiany daty dostawy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal w ramach przedstawianego harmonogramu szkoleń na wniosek Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Informacja o zmianie terminu zostanie przekazana Oferentowi najpóźniej na 7 dni przed planowanym pierwotnie terminem rozpoczęcia szkolenia. W takim przypadku Oferent o nowym terminie szkolenia poinformowany zostanie najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówionych usług (zgodnie z ilością uczestników szkoleń, którzy nie wyrażą chęci/zgody przyjazdu na szkolenie we wskazanej lokalizacji). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia grupy szkolenia do maksymalnie 48 osób (2 szkolenia x 24 osoby) z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Oferenta o takiej konieczności. Ze względu na specyfikę projektu oraz odległość dzielącą uczestników projektu od planowanego miejsca prowadzonych szkoleń przewiduje się zmniejszenie liczby dostawy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal w stosunku do możliwości ich maksymalnego wykorzystania. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, iż zapłata nastąpi jedynie za faktycznie wykorzystane noclegi, catering, przerwy kawowe oraz sale.

Założone terminy realizacji szkoleń:
- województwo wielkopolskie – 14-17 kwietnia 2018 r. (2 grupy po 22 osoby); 27-30 czerwca 2018 r.
(2 grupy po 22 osoby); 7-10 maja 2018 r.(2 grupy po 22 osoby)
- województwo świętokrzyskie – 10-13 października 2018 r. (2 grupy po 22 osoby)
- województwo śląskie – 20-23 września 2018 r. (2 grupy po 22 osoby)

Pełne zapytanie ofertowe do pobrania w załączniku wraz z formularzem oferty oraz oświadczeniem o braku powiązań dla firm.

Zapytanie można znaleźć w bazie konkurecyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097273

Prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych