25-LECIE FEDERACJI STOWARZYSZEŃ "AMAZONKI" – Byłyśmy, jesteśmy i pozostaniemy grupą wsparcia

Jest nas – polskich Amazonek 26 tysięcy. Przeszło 25 lat temu, w 1993 roku wobec wyzwań ekonomiczno-politycznych, które przyniosły czasy wielkich przemian w Polsce, postanowiłyśmy połączyć nasze siły rozproszone w 14 klubach zrzeszających kobiety po leczeniu raka piersi w całym kraju. Zakładając Federację działałyśmy pod opiekuńczymi skrzydłami Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, któremu przewodniczył prof. Zbigniew Wronkowski. Byłyśmy wspierane merytorycznie przez lekarzy, którzy byli współtwórcami naszych poczynań, takich jak inicjatorka powstania Amazonek dr Krystyna Mika z Warszawy, dr Stanisław Góźdź z Kielc, dr Edward Krajewski z Torunia czy dr Dariusz Godlewski z Poznania. Wzorem dla nas był pierwszy klub, który powstał w 1987 roku w Warszawie z grupy gimnastycznej kobiet. Przejęłyśmy od niego nazwę plemienia dzielnych greckich wojowniczek Amazonek i symbol – łuk ze strzałą, której grotem jest serce a także program i cele. Dziś na straży tej tradycji stoi Konwent Seniorek. Zofia Michalska jego przewodnicząca, współzałożycielka warszawskiego klubu i ikona naszego Ruchu była pierwszą przewodniczącą Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" w latach 1993-2000. Później na czas przygotowania Statutu Federacji kierownictwo przejęła Elżbieta Kozik, która stworzyła podstawy prawne dla przekształcających się z klubów stowarzyszeń Amazonek. Od 4 kadencji, tj. od lutego 2001 roku mam zaszczyt pełnić funkcję prezesa Federacji Stowarzyszeń "Amazonki".

Patrząc z perspektywy 25 lat patrzę na dokonania Federacji i jestem dumna z tego, że potrafiłyśmy twórczo rozwinąć naszą tradycję i sprostać wyzwaniom nowych czasów, tworząc nowoczesny najpotężniejszy w Polsce ruch pacjencki, który jest przykładem dla innych organizacji skupiających chorych onkologicznie. Dziś działamy w 211 klubach w całej Polsce. Solą naszej organizacji są Ochotniczki, które służąc własnym przykładem wspierają na oddziałach szpitalnych i w klubach kobiety chore na raka piersi. Przemiany ustrojowe i gospodarcze, wyzwoliły wolność społecznego działania, dały możliwość tworzenia różnych inicjatyw obywatelskich, ale zarazem postawiły przed organizacjami pozarządowymi wiele barier organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych, a przede wszystkim konieczność zdobywania środków finansowych na realizację celów. Także nam, Amazonkom potrzebni byli ludzie na nowe czasy. Stały się nimi liderki - tak jak Ochotniczki są solą naszego Ruchu, tak liderki są jego siłą. Bez ich charyzmy, determinacji, oddania i kreatywności nasza organizacja nie byłaby tak prężna i nowoczesna. Staramy się je wspierać organizując szkolenia, na których przekazujemy im wiedzę niezbędną współczesnym menedżerom.

Dbamy o rozwój nie tylko liderek, ale i wszystkich członkiń dlatego szkolenia, to bardzo ważne pole naszej działalności. Koordynuje je od 17 lat Łucja Werblińska, wiceprezes Federacji, która szczególnie czuwa nad wyszkoleniem Ochotniczek na terenie całego kraju. Prowadzimy edukację przede wszystkim w zakresie raka piersi, także w wielu innych dziedzinach jak – psychologia, rozwój osobowości, relacje międzyludzkie. Amazonka, jest partnerem w procesie leczenia - pacjentką, która chce i potrafi uczestniczyć w swojej terapii, a to zwiększa jej szanse na wyzdrowienie. Wychowanie takich świadomych pacjentek to nasz wielki sukces. Stowarzyszenia Amazonek organizują dla swoich członkiń także szeroki wachlarz zajęć z zakresu rehabilitacji psychofizycznej m.in.: choreoterapii, muzykoteraoii, jogi, Nordic Walkingu oraz praktycznych umiejętności np. obsługi komputera, nauki języków obcych.

Naszym głównym celem jest poprawa jakości życia kobiet po leczeniu raka piersi. Jako Federacja podejmujemy działania na rzecz wszystkich osób z nowotworem piersi, takich jak refundacja nowoczesnego leczenia, środków ortopedycznych i artykułów pomocniczych. Protezy piersi, peruki czy rękawki przeciwobrzękowe to nasze największe osiągnięcia w tym zakresie. Sukcesem jest dostępność do leczenia obrzęku limfatycznego i rekonstrukcji piersi. Możemy także już po roku od zakończenia leczenia ubiegać się o pobyt w sanatorium.

Federacja wspiera kluby poprzez różnorodne szkolenia mające na celu aktywizację liderek i przygotowanie Ochotniczek udzielających pomocy kobietom świeżo po zabiegach. Pomagamy zwłaszcza małym stowarzyszeniom działającym w niewielkich miejscowościach. Tworzące je kobiety zasługują na szczególny szacunek, są bowiem nie tylko grupą wzajemnego wsparcia ale wykonują również pionierską pracę na rzecz szerzenia profilaktyki i wiedzy o raku piersi, uświadamiając społeczność i lokalne władze o celowości takich działań. To dzięki nim rak piersi przestał być wstydliwą chorobą, a coraz więcej kobiet z małych miejscowości ma świadomość wagi badań profilaktycznych. Dzięki temu chore, u których zdiagnozowano raka piersi, bez względu na miejsce zamieszkania nie czują się wykluczone i zabiegają o leczenie w dużych ośrodkach onkologicznych, a nie w małych powiatowych szpitalach.

Podążając za duchem czasów, oprócz druku Poradników i płyt DVD dotyczących rehabilitacji i wsparcia psychicznego prowadzimy stronę internetową i Fecebook'a Federacji, finansujemy portal społecznościowy amazonki.net. O tym jak ważną funkcję spełniają media społecznościowe świadczy imponująca liczba wejść na amazonki.net, którą odwiedza dziennie średnio 2000 internautów.

Federacja jest też inicjatorem wydarzeń kulturalnych, których celem jest detabuizacja raka piersi. Przykładem są dwie wystawy fotografii autorstwa Katarzyny Piweckiej "Amazonki i macierzyństwo. Zdrowe i piękne dla dzieci" oraz "Amazonki 2011", ukazujące kobiety po operacjach oszczędzających i rekonstrukcjach piersi. Obie wystawy zostały pokazane w wielu miastach w Polsce, zaś "Amazonki 2011" była prezentowana w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Z fotografii powstał kalendarz planszowy na rok 2014. Ostatnie lata to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich polegający na edukacji w zakresie stanowienia prawa.

Na co dzień komunikujemy się wirtualnie, ale spotykamy się też w realu na wielkich amazońskich imprezach, takich jak Pielgrzymki i Spartakiady oraz mniejszych jak warsztaty i szkolenia. Spartakiady są organizowane od 1994 roku przez Poznańskie Towarzystwo "Amazonki", a od 1998 roku spotykamy się w każda pierwszą sobotę października na Pielgrzymce na Jasnej Górze, na którą zapraszają nasza częstochowskie Amazonki. Pragniemy w ten sposób podkreślić jak ważny jest dla nas zarówno aspekt fizyczny, jak i duchowy w trakcie i po leczeniu. Spartakiady dają nam wiele radości z przyjaznej rywalizacji i przypominają o roli ruchu w procesie powrotu do zdrowia, a Pielgrzymki na Jasną Górę są zawsze wielkim duchowym przeżyciem. Organizujemy również wyprawy górskie i Plenery Artystyczne, które cieszą się wielką popularnością.

Działamy także na rzecz całego społeczeństwa organizując akcje edukacyjne i propagując uświadamianie społeczeństwa o wadze profilaktyki, zachęcając kobiety do badań mammograficznych i USG. Włączamy się w światowe kampanie organizując Marsze i prelekcje. Prowadzoną przez nas akcją o zasięgu ogólnopolskim jest kampania "Zdrowy Nawyk – Zdrowe Piersi". Ostatnie nasze działania edukacyjne dotyczą zaawansowanego raka piersi. Są to kampanie "Poszerzmy HERyzonty", "Tu i Teraz", oraz "Jest jak jest – mam wybór". Na co dzień nasze stowarzyszenia uczestniczą w wielu lokalnych wydarzeniach przekazując kobietom wiedzę na temat raka piersi. Jesteśmy także partnerami i patronami merytorycznymi licznych przedsięwzięć związanych z nowotworem piersi, między innymi "Mam Haka na Raka", "Zdrowa Gmina", "Wczesne wykrycie – to życie".

Logo i marka Amazonek są wysoko cenione. Jak podkreślają Panie dr Barbara Czerska, dr Anna Mazurkiewicz i dr Edyta Zierkiewicz, które zajmują się naukowo od strony filozoficzno-socjologicznej badaniem organizacji Amazonek, dzięki naszej działalności rak piersi stał się nowotworem, o którym jest najgłośniej w środkach masowego przekazu, zaś same Amazonki są fenomenem medialnym, tematem wielu publikacji, kilku prac magisterskich oraz pracy doktorskiej autorstwa naszej koleżanki Anny Mazurkiewicz.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielmy się na krajowych i międzynarodowych forach. Uczestniczymy w pracach Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem i międzynarodowej organizacji Reach to Recovery. Byliśmy inspiracją do powstania Ogólnopolskiego Ruchu do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Jako Federacji jesteśmy członkiem - założycielem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, działamy na rzecz wszystkich chorych na nowotwory w naszym kraju.

Federacja nie byłaby tak skuteczna bez wsparcia merytorycznego naszych doradców, którzy dzielą się z nami najnowszą wiedzą z dziedziny rehabilitacji, psychoonkologii i terapii raka piersi. To dzięki nim wiemy, jak wygląda nowoczesne leczenie kobiet dotkniętych tym nowotworem w Europie i na świecie. Wiemy do jakich standardów mamy dążyć. Nie do przecenienia są zasługi naszej wieloletniej koordynatorki dr Krystyny Miki oraz psychologów: dr Małgorzaty Adamczak, mgr Teresy Turuk-Nowak i mgr Teresy Bobryk-Wysockiej. O naszą rehabilitację dbały od początku mgr Krystyna Puto i mgr Dorota Owczarek, później dołączył do nich dr Janusz Doś i psycholog mgr Katarzyna Cieślak oraz Marta Zagozda. Od początku ważną funkcję w Federacji pełnią lekarze: dr Dariusz Godlewski, prof. Tadeusz Pieńkowski, prof. Piotr Wysocki, dr Maria Litwiniuk i wielu innych wspaniałych specjalistów m.in. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Katarzyna Pogoda oraz grono wybitnych chirurgów onkologicznych: Sławomir Mazur, Janusz Wasiewicz, Dawid Murawa czy Daniel Maliszewski.

Od 25 lat nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu wielu instytucji państwowych, firm i osób prywatnych, którym z okazji Jubileuszu pragniemy gorąco podziękować. Bez Waszej pomocy nie zrealizowałybyśmy wielu projektów, nie pomogłybyśmy tak wielu kobietom. Wspierają nas także media i osoby publiczne, którym także z całego serca dziękujemy. 

Dr Hanna Tchórzewska-Korba w Poradniku Amazonki podkreśla rolę wsparcia, jakie dają Amazonki w pełnym powrocie do zdrowia kobiecie leczonej z powodu raka piersi. Bycie wśród osób, które mają za sobą podobne doświadczenia, pomaga przejść ten trudny okres życia i zrozumieć, że choroba może też wnieść wiele dobrego - odwrócić piramidę naszych potrzeb i wartości.

Tworzymy potężny ruch. Z roku na rok jest nas coraz więcej i jesteśmy coraz młodsze. Mamy świadomość, że przed naszą organizacją stoją ogromne wyzwania na przyszłość i musimy wiele zrobić, aby im sprostać.

Od czerwca 2017 roku ambasadorką federacyjnych działań jest Pierwsza Dama pani Agata Kornhauser-Duda. To dla nas wielki honor i zobowiązanie do dalszej efektywnej działalności dla dobra nas wszystkich.

Jako Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" będziemy walczyć o lepszą jakość życia każdej kobiety po leczeniu raka piersi, ale przyjaźń, zrozumienie i wsparcie znajdzie ona tylko w gronie najbliższych koleżanek w klubie Amazonki. To nie zmieniło się od 25 lat mimo ogromnej metamorfozy, jaką przeszedł nasz Ruch. Byłyśmy, jesteśmy i pozostaniemy grupą wsparcia.

 

Krystyna Wechmann - prezes Federacji Stowarzyszeń "Amazonki"

Ostatnio zmienianywtorek, 09 lipiec 2019 10:21

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.