Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Federacja Stowarzyszeń Amazonki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/18 dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/18 z dnia 19 marca 2018 r. dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”
ul. Piastowska 38
61-556 Poznań
NIP: 783-15-57-140
REGON: 634240041

Tytuł projektu: „Aktywnie w tworzeniu prawa!”
Nr projektu: POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” (ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań), Partnerem zaś Fundacja Wygrajmy Zdrowie (ul. Piękna 28/34, lok. 53, 00-547 Warszawa). Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i że wszystkie kwoty Oferent jest zobowiązany podać w kwotach brutto oraz że, w przypadku nie określenia przez Oferenta sformułowania „brutto”, wszystkie kwoty będą rozumiane i traktowane przez Zamawiającego jako deklarowane kwoty brutto.

Czytaj dalej...

Szkolenie dla Liderek - Sieraków - 6-10 grudnia

Federacja prowadzi nieustanne działania edukacyjne w zakresie raka piersi. Podczas tegorocznego spotkania Liderek przedstawione zostały i omówione kolejne etapy aktywności kampanii społecznej "Jest Jak Jest. Mam Wybór". Tematem przewodnim warsztatów był zaawansowany rak piersi, a także współpraca wszystkich zainteresowanych stron z obszaru opieki zdrowotnej, pracy i polityki społecznej.

W warsztatach, które odbyły się w Sierakowie Wielkopolskim w dniach 6-10 grudnia, wzięły udział Amazonki z całego kraju, liderki stowarzyszeń lokalnych. Uczestniczki są osobami niepełnosprawnymi w wyniku leczenia raka piersi, niemal wszystkie posiadają orzeczenia o różnym stopniu niepełnosprawności, są to osoby bardzo zaangażowane w rozwój środowiska Amazonek. Niniejsze szkolenia dają szansę na wymianę poglądów i doświadczeń liderom organizacji, są też miejscem twórczej pracy i poszerzania swojej wiedzy w różnych dziedzinach.

Zimowa edycja Szkolenia dla Liderek Klubów Amazonek połączona została z Akademią Dobrych Praktyk, której organizatorem jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

Czytaj dalej...

Gala "Supermenka 2017"

7 marca odbyła się gala zorganizowana przez The Institute od Strategy and Developmnet "Supermenka 2017" i debata na temat zdrowia naszego społeczeństwa. W debacie wzięło udział wiele znakomitości m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Wspaniały wieczór zakończył się wręczeniem statuetki "Supermenka 2017" Pani Krystynie Wechmann.

Gratulujemy!

Czytaj dalej...

MSD Polska Sp. z o.o.

LEPSZE ZDROWIE
LEPSZE ŻYCIE

Pragniemy przyczyniać się do poprawy stanu zdrowia i dobrobytu na całym świecie poprzez opracowywanie nowych sposobów leczenia i zapobiegania chorobom oraz niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Kieruje nami chęć odmiany życia ludzi dzięki odkrywanym i wytwarzanym przez nas innowacyjnym lekom, szczepionkom, preparatom wydawanym bez recepty oraz produktom weterynaryjnym.

Nasze produkty mają szereg różnych zastosowań, m.in. w dbaniu o zdrowie serca i układu oddechowego oraz leczeniu chorób zakaźnych, a także w ochronie przeciwsłonecznej czy dbaniu o zdrowie kobiet. W naszych badaniach skupiamy się na chorobach dotykających miliony ludzi na całym świecie – takich jak choroba Alzheimera, cukrzyca czy choroby nowotworowe, a jednocześnie dynamicznie rozwijamy się w nowych dziedzinach takich jak leki biologiczne.

Pracując nad innowacyjnymi sposobami leczenia, dokładamy jednocześnie starań, by były one przystępne cenowo. Oferujemy wsparcie i programy rabatowe, ponieważ zależy nam na dostępności naszych leków dla wszystkich osób, które ich potrzebują.

Dziś wykorzystujemy naszą ugruntowaną pozycję i globalną skalę działalności, aby w jeszcze większym stopniu realizować to, na czym najbardziej nam zależy: zapewniać wszystkim – każdemu z osobna – zdrowszą przyszłość.


Zawsze wierni swoim ideałom

W ciągu ostatnich kilku lat dokonała się rewolucja w sposobie funkcjonowania naszej firmy. Jednak bez względu na to, jak się zmieniamy i rozwijamy, firma pozostała – i pozostanie – w gruncie rzeczy taka sama.

Więcej informacji:

https://www.msd.pl/

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS