AKTYWNIE W TWORZENIU PRAWA!

O Projekcie:

Projekt pn. „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 1 044 840,00​ zł

Kwota dofinansowania: 880 591,15 zł.

Beneficjentem projektu jest Federacja Stowarzyszeń "Amazonki".​ Partnerem projektu jest Fundacja Wygrajmy Zdrowie.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujących w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach, w tym członkiń klubów Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz organizacji działających w obszarze zdrowia – w zakresie onkologii.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju z zakresu stanowienia prawa poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy.

Wyszkolona kadra organizacji pozarządowych wspomoże efektywność polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji poprzez bezpośrednie zaangażowanie w proces stanowienia prawa co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi II PO WER. Organizacje pozarządowe działające na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujące w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach nie tylko posiadają wiedzę ekspercką, ale też są reprezentantem tych środowisk. Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym (konsultacje publiczne, eksperckie, dialog obywatelski, lobbing) to jedno z podstawowych uprawnień obywateli.

Dzięki udziałowi podmiotów innych aniżeli resorty rządowe w procesie tworzenia nowych aktów prawnych można uwzględnić poglądy, wiedzę oraz doświadczenie istotnych segmentów społeczeństwa, środowisk skupionych w organizacjach pozarządowych czy nowych sektorów gospodarczych. Jednocześnie zakorzenione w prawdziwych problemach społeczno-ekonomicznych postulaty legislacyjne mogą stać się czynnikiem przekonującym sfery rządowe do podjęcia czy rozwinięcia ustawodawstwa w danej dziedzinie spraw publicznych.

Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” przewiduje przeszkolenie przedstawicieli organizacji pacjentów z różnych regionów RP. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.  W ramach Projektu zaplanowano realizację cyklu czterodniowych szkoleń 

O uczestnictwo w Projekcie „Aktywnie w tworzeniu prawa!” może się ubiegać osoba, która spełnia następujące kryteria: zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  jest przedstawicielem, pracuje, lub współpracuje z organizacją reprezentującą pacjentów tzn. jest członkiem organów organizacji, członkiem stowarzyszonym, pracownikiem, wolontariuszem, pacjentem.

Uczestnik szkoleń otrzymuje:

 1. a) materiały szkoleniowe i edukacyjne (wydruki prezentacji, notatnik, długopis),
 2. b) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego szkolenia,
 3. c) bezpłatny posiłek (przerwy kawowe w trakcie zajęć edukacyjnych),

Uczestnik ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty podróży związane z uczestnictwem w szkoleniu.

W 2019 r. lider – Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” zrealizuje w sumie 10 szkoleń, w 5 terminach po 2 szkolenia jednocześnie, są to następujące terminy i miejsca:

- Data I: 8-11 marca 2019 r. – woj. wielkopolskie, Sieraków Wlkp., HOTEL*** KAMA PARK, ul. Orla 13, 64-410 Sieraków
- Data II: 15-18 marca 2019 r. – woj. wielkopolskie, Wągrowiec, "Wielspin” Sp. z o.o., Ośrodek Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Jeziorna 16
- Data III: 6-9 maja 2019 r. – woj. małopolskie, Bukowina Tatrzańska, Górski Ośrodek "Stasinda" Zofia Rzadkosz, ul. Karpęciny 5, 34-530 Bukowina Tatrzańska
- Data IV: 15-18 września 2019 r. – Dymaczewo Nowe, Hotel Szablewski, Pod Topolami 1, 62-050 Dymaczewo Nowe
- Data V: 8-11 listopada 2019 r. - woj. wielkopolskie, Sieraków Wlkp., HOTEL*** KAMA PARK, ul. Orla 13, 64-410 Sieraków

W roku 2019 r. Partner Fundacja Wygrajmy Zdrowie zaplanował 3 szkolenia w terminach:
- Data I: szkolenie 3-6 kwietnia
- Data II: szkolenie 22-25 maja
- Data III: szkolenie wrzesień 2019
Wszystkie szkolenia odbędą się na terenie INVEST4ELITE Sp. z o.o. – Centrum Biznesowe Fort, Warszawa, ul. Modlińska 310/312, 05-077 Warszawa

Terminy oraz miejsca realizacji szkoleń w 2018 r.:

- Poznań, 14-17 kwietnia 2018 r.
- Sieraków Wielkopolski, 7-10 maja 2018 r.
- Wągrowiec, 27-30 czerwca 2018 r.
- Wisła, 20-23 września 2018 r.
- Cedzyna, 18-21 października 2018 r.

 

Ramowy program szkoleń:

BLOK I STANOWIENIE PRAWA proces legislacyjny i dialog społeczny (10 godzin)

 1. Przedstawienie procesu tworzenia prawa w Polsce
 2. Ocena Skutków Regulacji a udział NGO
 3. Sposoby udziału NGO w procesie stanowienia prawa (strażnik procesu, ekspert)
 4. Rola NGO w procesie stanowienia prawa
 5. Konsultacje społeczne jako aktywna forma uczestnictwa w procesie stanowienia prawa
 6. Sposoby prezentowania stanowiska w procesie stanowienia prawa wystąpienia publiczne, zasady formułowania rekomendacji
 7. Jak zaangażować interesariuszy do działania na rzecz udziału w procesie stanowienia prawa.

BLOK II INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (10 godzin)

 1. Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego i jego ramy prawne
 2. ZUS Finanse ubezpieczeń społecznych, Świadczenia
 3. KRUS
 4. PFRON
 5. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 6. Wsparcie materialne dla rodzin
 7. Świadczenia z tytułu bezrobocia
 8. Pomoc społeczna

BLOK III PRAWA PACJENTA (PP) (10 godzin)

 1. Podstawy prawne.
 2. Instytucje ochrony PP.
 3. Katalog i dochodzenie PP.

 

Szkolenia w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” będą odbywać się zgodnie z ustalanym na bieżąco harmonogramem i programem, który będzie udostępniany najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”: www.amazonkifederacja.pl  oraz w biurze Projektu: ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, kontakt: 730 580 734, 61 8333 665; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane w biurze Projektu: ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Ilość miejsc uczestnictwa ograniczona.

Wszelkie informacje na temat realizacji projektu i uczestnictwa w nim można otrzymać telefonicznie: 730 580 734,  61 8333 665 oraz pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje dotyczące działań projektu znajdują się w zakładce AKTYWNIE W TWORZENIU PRAWA!

Czytaj dalej...

Jest jak Jest. Mam Wybór! - rusza nowa kampania Federacji Amazonki

Amazonki rozpoczynają kampanię edukacyjną skierowaną do kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi, pod hasłem „Jest jak Jest. Mam wybór”. – Naszym celem jest uświadomienie jak najszerszej rzeszy pacjentek, że mają możliwość wyboru metod leczenia – mówi Krystyna Wechmann, wspózałożycielka i Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

Media

Czytaj dalej...

Rozwój profilaktyki onkologicznej

W dniu 1 września 2016 roku OPEN S.A. rozpoczął realizację projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 6 245 976,33 zł

Kwota dofinansowania z EFS: 5 309 079,88 zł

Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” oraz „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” poprzez działania edukacyjne i informacyjne na terenie województwa, skierowane zarówno do kobiet z odpowiednich przedziałów wiekowych, jak też do lekarzy, pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny cytobus, który umożliwi i ułatwi kobietom dostęp do badań cytologicznych na terenie całego województwa. Projekt realizowany jest we współpracy z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” oraz Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG z siedzibą w Poznaniu.

Badania mammograficzne skierowane są do kobiet urodzonych w latach 1947 – 1966, które nie chorowały na raka piersi i które w ciągu poprzednich dwóch lat nie miały wykonanych badań w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi”. Badania wykonywane są w siedzibie OPEN S.A. w Poznaniu oraz w mammobusach na terenie całego województwa.

Badania cytologiczne skierowane są do kobiet urodzonych w latach 1957 – 1991, które nie chorowały na nowotwór szyjki macicy i które w ciągu poprzednich trzech lat nie miały wykonanych badań w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”. Badania wykonać można w siedzibie OPEN S.A. oraz siedzibie Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG w Poznaniu, a od roku 2017 możliwe będzie ich wykonywanie w cytobusie na terenie całego województwa.

Badaniom będą towarzyszyły spotkania edukacyjne współorganizowane przez Federację Stowarzyszeń "Amazonki" oraz lekarzy rodzinnych, podczas których będzie można nauczyć się wykonywać samobadanie piersi, dowiedzieć się, jakie są czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed zachorowaniem, a także dowiedzieć się, kiedy badania będą wykonywane w danej miejscowości.

Więcej informacji na: http://www.open.poznan.pl/ 

Czytaj dalej...

Poszerzamy HERyzonty

W ramach kampanii edukacyjnej „Poszerzamy HERyzonty” Federacja Stowarzyszeń Amazonki od 2013 r. organizuje cykle warsztatów na temat zaawansowanego raka piersi.

To ważne, by kobiety z rakiem piersi wiedziały, z jakim przeciwnikiem mają do czynienia i potrafiły odnaleźć w sobie siłę do walki z przeciwnościami, jakie niesie ze sobą dany podtyp nowotworu. Ochotniczki, czyli Amazonki, które odwiedzają chore w szpitalach, dzielą się nie tylko własnym doświadczeniem, ale także wiedzą nt. raka. Właśnie dla czynnych Ochotniczek organizowane są spotkania z eskpertami z dziedziny onkologii. Pomagają oni Amazonkom zrozumieć specyfikę poszczególnych podtypów raka piersi i objaśniają, jakimi możliwościami w walce z nimi dysponuje współczesna medycyna.

„Poszerzaj HERyzonty”

Hasło akcji nawiązuje do receptora HER2 – jego nadaktywność oznacza dla pacjentki ostrzejszy przebieg choroby, a kiedyś – gorsze rokowania. Dziś o rodzinie HER wiemy już więcej. Najpierw odkryto wagę receptora HER2, obecnie wiemy już o „niebezpiecznych związkach” HER2-HER3. To jest wiedza, którą każda pacjentka powinna mieć, poszerzać swoje HERyzonty.

RAK to choroba, z którą można i trzeba walczyć – nie wolno się poddawać, bo przeciwnik to wyczuje i zada bolesny cios. Medycyna każdego roku przynosi nowe odkrycia i dostarcza zarówno lekarzom, jak i pacjentom skuteczną broń, ale samo specjalistyczne wyposażenie to za mało.

Organizatorzy kampanii pojawią się na wybranych imprezach, zachęcając publiczność do edukacji nt. nowotworów. Projekt Poszerzamy HERyzonty ma nieustannie ewoluować, a kolejno realizowane działania – odpowiadać na potrzeby pacjentów, ich bliskich, wspierać i inspirować do walki. Sukcesem będzie każda kobieta, która dzięki kampanii nie podda się i stanie do walki z nowotworem. Poszerzajmy swoje HERyzonty!

Przeżywanie złości, rozpaczy, zaskoczenia to naturalne reakcje na wiadomość o diagnozie: rak piersi. Wszystkie te etapy są konieczne do zrozumienia i zaakceptowania faktu jakim jest choroba nowotworowa w życiu konkretnej osoby i jej rodziny. Jednak wiele kobiet pozostaje na etapie wycofania i bierności, trwając w lęku i niewiedzy na temat przyszłości. A przecież raka można leczyć, z rakiem można żyć! Niezwykle ważny jest udział pacjenta w procesie leczenia. Wiedza o chorobie, otwartość na współpracę z lekarzem, przyjęcie wsparcia najbliższych - to najważniejsze i zarazem najtrudniejsze wyzwania, jednak niezwykle pomocne w skutecznej walce z rakiem.

W chorobie jak w sporcie. Pokonać lęk, strach, ból, zmęczenie, samych siebie to umiejętności charakteryzujące największych mistrzów i zadanie dla osób, które mierza się z najtrudniejszym przeciwnikiem - chorobą. Ważna jest nie tylko siła, ale i taktyka. Kampania zyskała już poparcie znanych sportowców, którzy swoją postawą potwierdzają, jak ważne dla zwycięstwa jest poznanie przeciwnika i ciągłe zdobywanie wiedzy o nim. Do akcji właczyli się m.in.Kinga Baranowska, Iwona Guzowata, Justyna Kowalczyk, Zofia Noceti-Klepacka, Anna Lewandowska, Marek Kamiński, Sławomir Chmura. Ich osiągnięcia, podobnie jak te pacjentów, nie przychodzą łatwo. Trzeba włożyć wiele wysiłku - nieustannie się uczyć, trenować, a po upadku - podnosić się i nie poddawać. Nie zawsze są medale i pierwsze miejsca, czasem zwycięstwem jest pokonanie własnych słabości, czy poprzednich wyników. To właśnie tacy sportowcy mogą przekonać wiel tysięcy chorych, że z rakiem piersi można wygrać - ale trzeba do tej walki się przygotować.

Więcej informacji na www.heryzonty.pl

Sponsorem kampanii edukacyjnej jest firma Roche.

Czytaj dalej...

Akcja dla Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" - WATER- TO- GO

Amazonki, 
pamiętając, że październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, firma WATER-to- GO za sprzedaż każdej białej i różowej butelki z filtrem oczyszczającym w sklepie: www.watertogo.pl , przekaże 10% na walkę z rakiem piersi.

Łączmy się, 
kupujmy butelki filtracyjne na wspólne Amazonkowe wypady i spotkania !


Październik miesiącem walki z rakiem piersi.
http://watertogo.pl/sklep/butelki/8-go-5052596098942.html#/30-kolor-rozowy

W październiku z każdej zakupionej różowej i białej butelki w naszym sklepie www.watertogo.pl przekażemy 10% na walkę z rakiem piersi.
Czytaj dalej...

Ogólnopolskie "CENTRUM WOLONTARIATU ONKOLOGICZNEGO"

Drogie Amazonki, 

przypominamy, że Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" w porozumieniu z Polską Koalicją Organizacji Pacjentów Onkologicznych w roku 2012 przedstawiła swoje plany zapowiadające  utworzenie profesjonalnego wolontariatu onkologicznego, który działałby 24 godziny na dobę. Ze względu na brak wsparcia finansowego ninijeszego projektu w ostatnich latach nie udało się wdrażać programu w życie.

Jednak Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" informuje, że w najbliższym czasie dołoży wszelkich starań, by znaleźć firmy służące wsparciem finansowym, umożliwiającym  wprowadzenie niniejszego projektu w życie.

Poniżej zamieszczamy wypowiedź Krystyny Wechamnn z 2012r. :

- W Polsce utworzenie profesjonalnego wolontariatu onkologicznego jest sprawą szalenie ważną. Każdy człowiek, u którego zdiagnozowano nowotwór potrzebuje wsparcia - nie tylko fizycznego, ale często psychicznego - powiedziała PAP wiceprezes organizacji pacjentów Krystyna Wechmann, która inicjuje utworzenie wolontariatu. 

- Dzisiaj, kiedy pacjent onkologiczny dzwoni po pomoc do centrum wolontariatu w danym województwie, to tej konkretnej pomocy nie uzyskuje - jest odsyłany do działających w tym regionie fundacji i stowarzyszeń. A pacjenci potrzebują pomocy konkretnej i stałej" - tłumaczyła pomysłodawczyni wolontariatu. 

Wechmann, która jest także prezesem Federacji Stowarzyszeń "Amazonki", podkreśla, że mają one ok. 1,2 tys. przeszkolonych przez psychologów wolontariuszek, które regularnie wspierają chore kobiet. Ale pomocy potrzebują też inni pacjenci.

- Moją ideą jest połączenie sprawdzonych wolontariatów prowadzonych przez hospicja, amazonki i wybrane fundacje i stworzenie jednej silnej sieci wolontariuszy w 16 województwach, którzy odpowiedzą na konkretne potrzeby chorych - dodała Krystyna Wechmann.

Zgodnie z jej planem, każdy wolontariusz zadeklaruje, jakiej konkretnie pomocy może udzielić i to będzie miał przypisane do swojej kartoteki. - Np. Amazonka odwiedzi chorą osobę w szpitalu, a ktoś inny przewiezie ją na chemioterapię, ugotuje obiad,  zrobi zakupy. W każdym województwie będą koordynatorzy, którzy wyślą konkretnego wolontariusza do konkretnego pacjenta w konkretnej sprawie - tłumaczyła Wechmann. 

W jej ocenie, koszt utworzenia wolontariatu, który polegałby na możliwości skorzystania z opieki przez pacjenta 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, wyniósłby ok. 1,5 mln zł. O pieniądze organizacja będzie starać się m.in. w Ministerstwie Zdrowia.

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych reprezentuje ponad 80 tys. pacjentów onkologicznych w Polsce. Uczestniczy regularnie w posiedzeniach sejmowej i senackiej komisji zdrowia oraz w spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia, proponując zmiany służące podnoszeniu standardów diagnostyki i terapii nowotworów. 

 

Zarząd Federacji Stowarzyszeń "Amazonki"

Czytaj dalej...

Kampania "Poszerzamy HERyzonty"

W ramach kampanii edukacyjnej „Poszerzamy HERyzonty” Federacja Stowarzyszeń Amazonki od września 2014r. organizuje cykl warsztatów na temat zaawansowanego raka piersi.

To ważne, by kobiety z rakiem piersi wiedziały, z jakim przeciwnikiem mają do czynienia i potrafiły odnaleźć w sobie siłę do walki z przeciwnościami, jakie niesie ze sobą dany podtyp nowotworu. Ochotniczki, czyli Amazonki, które odwiedzają chore w szpitalach, dzielą się nie tylko własnym doświadczeniem, ale także wiedzą nt. raka. Właśnie dla czynnych Ochotniczek organizowane są spotkania z eskpertami z dziedziny onkologii. Pomagają oni Amazonkom zrozumieć specyfikę poszczególnych podtypów raka piersi i objaśniają, jakimi możliwościami w walce z nimi dysponuje współczesna medycyna.

„Poszerzaj HERyzonty”

Hasło akcji nawiązuje do receptora HER2 – jego nadaktywność oznacza dla pacjentki ostrzejszy przebieg choroby, a kiedyś – gorsze rokowania. Dziś o rodzinie HER wiemy już więcej. Najpierw odkryto wagę receptora HER2, obecnie wiemy już o „niebezpiecznych związkach” HER2-HER3. To jest wiedza, którą każda pacjentka powinna mieć, poszerzać swoje HERyzonty.

RAK to choroba, z którą można i trzeba walczyć – nie wolno się poddawać, bo przeciwnik to wyczuje i zada bolesny cios. Medycyna każdego roku przynosi nowe odkrycia i dostarcza zarówno lekarzom, jak i pacjentom skuteczną broń, ale samo specjalistyczne wyposażenie to za mało.

Organizatorzy kampanii pojawią się na wybranych imprezach, zachęcając publiczność do edukacji nt.nowotworów. Projekt Poszerzamy HERyzonty ma nieustannie ewoluować, a kolejno realizowane działania – odpowiadać na potrzeby pacjentów, ich bliskich, wspierać i inspirować do walki. Sukcesem będzie każda kobieta, która dzięki kampanii nie podda się i stanie do walki z nowotworem. Poszerzajmy swoje HERyzonty!

 

 

Czytaj dalej...

Kampania "Zdrowy Nawyk- Zdrowe Piersi"

Kampania "Zdrowy Nawyk-Zdrowe piersi" jest prowadzona od pażdziernika 2009 roku.  

Ma na celu podnoszenie świadomości kobiet na temat raka piersi, postępowania w czasie leczenia, prewencji zachorowania na nowotwór piersi. Należałoby przy tym wspomnieć, że  od początku niniejsza akcja była skierowana do szerokiego grona odbiorców, z niniejszą kampanią staraliśmy się dotrzeć także do salonów SPA czy gabinetów kosmetycznych , w celu zachęcenia kobiety do dbałości o własne życie i zdrowie.

W porozumieniu z ośrodkami, placówkami odnowy biologicznej, SPA, leczenia dermatologicznego itd. staramy nieustanine prowadzić liczne ogólnopolskie akcje charytatywne i tym samym zasilić konta klubów w Polsce. Do niniejszej kampanii staramy się pozyskiwać gwiazd polskiej sceny teatralnej, myzycznej, kniowej.

Nieustanie wierzymy w sukces jej prowadzenia- im więcej naszych gwiazd się przyłączy do współpracy, tym większa szansa na powodzenie i sukces prowadzonej kampanii na arenie ogólnopolskiej. Przy tym chcielibyśmy wspomnieć, że oprócz wielu gwiazd, m.in. ambasadorki Olgi Bończyk, Hanny Śleszyńskiej czyIlony Felicjańskiej przyłączyła się firma Revitalash, która od lat wspólpracuje z Federacją Stowarzyszeń "Amazonki",starając się odzyskać kobiecość w tej trudnej chorobie.

 

Zarząd Federacji Stowarzyszeń "AMAZONKI"Czytaj dalej...

Społeczny monitoring wdrażania i realizacji Pakietu Onkologicznego

Fundacja Wygrajmy Zdrowie w partnerstwie z Federacją Stowarzyszeń Amazonki rozpoczęła projekt „Społeczny monitoring wdrażania i realizacji Pakietu Onkologicznego”, który potrwa od marca 2015 r. do kwietnia 2016 r. Projekt jest finansowany z Funduszy EOG (norweskich), w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Celem projektu jest społeczna kontrola sposobu wdrażania i realizacji przez Ministerstwo Zdrowia tzw. pakietu onkologicznego wprowadzającego kompleksowe zmiany w systemie opieki onkologicznej w Polsce po 1 stycznia 2015 r. Obywatelska kontrola będzie realizowana przy udziale organizacji zrzeszonych w Obywatelskim Porozumieniu na rzecz Onkologii (ponad 40 organizacji) przy wsparciu największej organizacji pacjenckiej w Polsce - Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Potrzeba kontroli wynika z faktu, że zmiany wprowadzane przez pakiet onkologiczny mają charakter rewolucyjny i oddziałują na funkcjonowanie sytemu opieki zdrowotnej, począwszy od podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poprzez specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, leczenie szpitalne, opiekę paliatywną i hospicyjną. Zmiany dotyczą pacjentów i całego środowiska medycznego: lekarzy, pielęgniarek i managerów zdrowia oraz płatnika.

Pakiet został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia przy współpracy z organizacjami pacjenckimi (Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii) i środowiskiem medycznym w 2014 roku. Przepisy legislacyjne dot. pakietu onkologicznego w założeniu znoszą limity w onkologii, wzmacniają rolę lekarzy rodzinnych w kwestii "czujności onkologicznej", zwiększają rolę leczenia ambulatoryjnego, jednodniowego, które jest najbardziej komfortowe dla pacjenta, w przeciwieństwie do długotrwałych i kosztownych zamkniętych hospitalizacji. Leczenie szpitalne ma być prowadzone tylko w przypadkach, w których jest to konieczne, a nie "korzystne organizacyjnie". Każdy pacjent z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu otrzymuje Kartę Diagnostyki i Leczenia Pacjenta (DILO), która uprawnia do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Pacjent wg. wprowadzonych zmian legislacyjnych ma też przydzielonego koordynatora leczenia. Świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywania do NFZ informacji o pierwszym wolnym terminie, w którym dane świadczenie może zostać udzielone, jak również prowadzenia list oczekujących w formie elektronicznej. Czas od podejrzenia nowotworu do postawienia ostatecznej diagnozy ma wynosić max. 9 tygodni, i skracać się w kolejnych latach, do 7 tygodni w 2016 r.

Bazując na doświadczeniu pierwszych 3 miesięcy od wejścia w życie pakietu onkologicznego, ewidentnie dostrzegamy potrzebę wprowadzenia modyfikacji do założeń pakietu w celu jego efektywnego funkcjonowania i spełniania celów jakim ma służyć. Projekt ma umożliwić środowisku pacjenckiemu szybkie przekazywanie informacji na temat zaobserwowanych nieprawidłowości w celu ich analizy i opracowania rekomendacji usprawnień systemowych, a także zapewnieniu prawidłowej realizacji założeń w praktyce. Analizie zostaną poddane także dane pochodzące od środowiska medycznego, świadczeniodawców, NFZ i raportów MZ.

Aktualności na temat projektu można znaleźć na www.wygrajmyzdrowie.pl oraz www.porozumieniedlaonkologii.pl

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

Czytaj dalej...