AKTYWNIE W TWORZENIU PRAWA! w Sierakowie - 7-10 maja 2018

Celem projektu "AKTYWNIE W TWORZENIU PRAWA!" jest podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju z zakresu stanowienia prawa poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy. Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym (konsultacje publiczne, eksperckie, dialog obywatelski, lobbing) to jedno z podstawowych uprawnień obywateli.Dzięki udziałowi podmiotów innych aniżeli resorty rządowe w procesie tworzenia nowych aktów prawnych można uwzględnić poglądy, wiedzę oraz doświadczenie istotnych segmentów społeczeństwa, środowisk skupionych w organizacjach pozarządowych czy nowych sektorów gospodarczych.

W ramach Projektu zaplanowano realizację cyklu czterodniowych szkoleń dla 2 grup po 20 osób.

Trwają warsztaty w Sierakowie Wielkopolskim. Zajęcia potrwają od 7 do 10 maja.

Czytaj dalej...

AKTYWNIE W TWORZENIU PRAWA! - Poznań, 14-17 kwietnia 2018 r. - rozpoczęty cykl warsztatów z zakresu prawa

Celem projektu "AKTYWNIE W TWORZENIU PRAWA!" jest podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju z zakresu stanowienia prawa poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy. Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym (konsultacje publiczne, eksperckie, dialog obywatelski, lobbing) to jedno z podstawowych uprawnień obywateli.Dzięki udziałowi podmiotów innych aniżeli resorty rządowe w procesie tworzenia nowych aktów prawnych można uwzględnić poglądy, wiedzę oraz doświadczenie istotnych segmentów społeczeństwa, środowisk skupionych w organizacjach pozarządowych czy nowych sektorów gospodarczych.

W ramach Projektu zaplanowano realizację cyklu czterodniowych szkoleń dla 2 grup po 20 osób.

W Poznaniu odbyły się inauguracyjne warsztaty, które zgromadziły członkinie Klubów Amazonek z okręgu Wielkopolskiego.

Czytaj dalej...

Konferencja szkoleniowa dla Liderek Klubów Amazonek - 13-15 kwietnia 2018

W Poznaniu zakończyła się konferencja szkoleniowa dla Liderek Klubów Amazonek. W dniu pierwszym odbyło się Walne Zgromadzenie członkiń, gdzie omawiano strategię Federacji Stowarzyszeń Amazonek. W ciągu kolejnych dni Panie wzięły udział w wykładach poświęconych m.in. tomosyntezie w mammografii spektralnej, które poprowadził dr Dariusz Godlewski. Dr Maria Litwiniuk mówiła o lekach biopodobnych, oraz możliwościach leczenia nawrotu raka piersi, dr Krzysztof Rożnowski kontynuował wykład na temat leków biologicznych i biopodobnych. Adrianna Kałużna przedstawiła efekty pigmentacji otoczki po rekonstrukcji piersi.Po czym uczestniczki szkolenia wzięły udział we wspólnej gimnastyce. 

Czytaj dalej...

AKTYWNIE W TWORZENIU PRAWA!

O Projekcie:

Projekt pn. „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 1 044 840,00​ zł

Kwota dofinansowania: 880 591,15 zł.

Beneficjentem projektu jest Federacja Stowarzyszeń "Amazonki".​ Partnerem projektu jest Fundacja Wygrajmy Zdrowie.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujących w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach, w tym członkiń klubów Amazonek zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz organizacji działających w obszarze zdrowia – w zakresie onkologii.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju z zakresu stanowienia prawa poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej grupy.

Wyszkolona kadra organizacji pozarządowych wspomoże efektywność polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji poprzez bezpośrednie zaangażowanie w proces stanowienia prawa co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi II PO WER. Organizacje pozarządowe działające na rzecz poszczególnych grup potrzebujących, na rzecz osiągania celów społecznych, występujące w imieniu obywateli o podobnych celach lub zainteresowaniach nie tylko posiadają wiedzę ekspercką, ale też są reprezentantem tych środowisk. Udział obywateli i organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym (konsultacje publiczne, eksperckie, dialog obywatelski, lobbing) to jedno z podstawowych uprawnień obywateli.

Dzięki udziałowi podmiotów innych aniżeli resorty rządowe w procesie tworzenia nowych aktów prawnych można uwzględnić poglądy, wiedzę oraz doświadczenie istotnych segmentów społeczeństwa, środowisk skupionych w organizacjach pozarządowych czy nowych sektorów gospodarczych. Jednocześnie zakorzenione w prawdziwych problemach społeczno-ekonomicznych postulaty legislacyjne mogą stać się czynnikiem przekonującym sfery rządowe do podjęcia czy rozwinięcia ustawodawstwa w danej dziedzinie spraw publicznych.

Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” przewiduje przeszkolenie przedstawicieli organizacji pacjentów z różnych regionów RP. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.  W ramach Projektu zaplanowano realizację cyklu czterodniowych szkoleń 

O uczestnictwo w Projekcie „Aktywnie w tworzeniu prawa!” może się ubiegać osoba, która spełnia następujące kryteria: zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  jest przedstawicielem, pracuje, lub współpracuje z organizacją reprezentującą pacjentów tzn. jest członkiem organów organizacji, członkiem stowarzyszonym, pracownikiem, wolontariuszem, pacjentem.

Uczestnik szkoleń otrzymuje:

 1. a) materiały szkoleniowe i edukacyjne (wydruki prezentacji, notatnik, długopis),
 2. b) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego szkolenia,
 3. c) bezpłatny posiłek (przerwy kawowe w trakcie zajęć edukacyjnych),

Uczestnik ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty podróży związane z uczestnictwem w szkoleniu.

 

Terminy oraz miejsca realizacji szkoleń w 2018 r.:

- Poznań, 14-17 kwietnia 2018 r.

- Sieraków Wielkopolski, 7-10 maja 2018 r.

- Wągrowiec, 27-30 czerwca 2018 r.

- Wisła, 20-23 września 2018 r.

- Cedzyna, 18-21 października 2018 r.

 

Ramowy program szkoleń:

BLOK I STANOWIENIE PRAWA proces legislacyjny i dialog społeczny (10 godzin)

 1. Przedstawienie procesu tworzenia prawa w Polsce
 2. Ocena Skutków Regulacji a udział NGO
 3. Sposoby udziału NGO w procesie stanowienia prawa (strażnik procesu, ekspert)
 4. Rola NGO w procesie stanowienia prawa
 5. Konsultacje społeczne jako aktywna forma uczestnictwa w procesie stanowienia prawa
 6. Sposoby prezentowania stanowiska w procesie stanowienia prawa wystąpienia publiczne, zasady formułowania rekomendacji
 7. Jak zaangażować interesariuszy do działania na rzecz udziału w procesie stanowienia prawa.

BLOK II INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (10 godzin)

 1. Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego i jego ramy prawne
 2. ZUS Finanse ubezpieczeń społecznych, Świadczenia
 3. KRUS
 4. PFRON
 5. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 6. Wsparcie materialne dla rodzin
 7. Świadczenia z tytułu bezrobocia
 8. Pomoc społeczna

BLOK III PRAWA PACJENTA (PP) (10 godzin)

 1. Podstawy prawne.
 2. Instytucje ochrony PP.
 3. Katalog i dochodzenie PP.

 

Szkolenia w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” będą odbywać się zgodnie z ustalanym na bieżąco harmonogramem i programem, który będzie udostępniany najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”: www.amazonkifederacja.pl  oraz w biurze Projektu: ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, kontakt: 730 580 734, 61 8333 665; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie będą przyjmowane w biurze Projektu: ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Ilość miejsc uczestnictwa ograniczona.

Wszelkie informacje na temat realizacji projektu i uczestnictwa w nim można otrzymać telefonicznie: 730 580 734,  61 8333 665 oraz pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje dotyczące działań projektu znajdują się w zakładce AKTYWNIE W TWORZENIU PRAWA!

Czytaj dalej...

Za nami VII Forum Pacjentów Onkologicznych

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych po raz siódmy zorganizowała publiczną debatę, dotyczącą sytuacji pacjentów onkologicznych w systemie ochrony zdrowia. Tradycyjnie już w pierwszy dzień wiosny 21 marca br. w Warszawie odbyło się VII Forum Pacjentów Onkologicznych, podczas którego w gronie pacjentów, ekspertów i decydentów poszukiwano rozwiązań najpilniejszych problemów chorych na nowotwory w Polsce. Tematem wiodącym VII Forum Pacjentów Onkologicznych jest potrzeba wprowadzenia kompleksowej opieki onkologicznej.

VII Forum Pacjentów Onkologicznych poświęcone jest zagadnieniom najistotniejszym z punktu widzenia samych chorych, czyli dotyczących kompleksowej opieki onkologicznej począwszy od edukacji, nowoczesnych programów profilaktyki nowotworów, diagnostyki prowadzonej z wykorzystaniem najnowszych metod genetyki molekularnej, innowacyjnego leczenia, a także wieloaspektowej, wdrażanej na wczesnym etapie rehabilitacji. Wiele uwagi poświęcono również rozwiązaniom systemowym związanym z wprowadzeniem Narodowej Strategii dla Onkologii, powołaniem Narodowego Instytutu Onkologii czy funkcjonowaniu sieci szpitali onkologicznych. Podczas dyskusji w sześciu blokach tematycznych pacjenci i eksperci podjęli się oceny aktualnej sytuacji, zaproponowano rozwiązania i wysunięto postulaty zmian, których realizacja zapewniłaby pacjentom kompleksową opiekę w sytuacji, gdy choroby nowotworowe stają się coraz częściej przewlekłe.

Czytaj dalej...

Gala "Supermenka 2017"

7 marca odbyła się gala zorganizowana przez The Institute od Strategy and Developmnet "Supermenka 2017" i debata na temat zdrowia naszego społeczeństwa. W debacie wzięło udział wiele znakomitości m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Wspaniały wieczór zakończył się wręczeniem statuetki "Supermenka 2017" Pani Krystynie Wechmann.

Gratulujemy!

Media

Czytaj dalej...

"PRZYJAZNE BADANIA KLINICZNE" - nowy portal rzetelnej wiedzy nt. badań klinicznych

„Przyjazne Badania Kliniczne” to kampania społeczna o charakterze edukacyjnym, skierowana do pacjentów i ich bliskich, mająca na celu dostarczenie im rzetelnej, obiektywnej i łatwej do zrozumienia wiedzy w obszarze badań klinicznych.

Z ankiety przeprowadzonej w ramach kampanii wynika, iż znaczna większość pacjentów chciałaby, aby powstała wiarygodna strona internetowa zawierająca materiały edukacyjne na temat badań klinicznych (89,3% respondentów). Jednocześnie uczestnicy badania ankietowego zadeklarowali, że największe obawy związane z udziałem w badaniu klinicznym wynikają u nich z braku wystarczającej wiedzy na ten temat (57,1%),a dopiero w drugiej kolejności ze strachu przed skutkami ubocznymi badanego leku (46,4%). Właśnie dlatego, w ramach kampanii powstała strona internetowa www.przyjaznebadania.edu.pl, zawierająca materiały na temat badań klinicznych przygotowane wyłącznie z myślą o pacjentach. Informacje, które otrzymają chorzy i ich bliscy w ramach projektu mają charakter praktyczny, ale podparty niezależną wiedzą ekspercką. Projekt angażuje organizacje, instytucje i osoby, które chcą zaangażować się w proces zwiększania zrozumienia idei badań klinicznych wśród pacjentów w całej Polsce.

www.przyjaznebadania.edu.pl
Czytaj dalej...

VII Forum Pacjentów Onkologicznych już 21 marca 2018 r. - trwa rejestracja

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
zaprasza do udziału w
VII Forum Pacjentów Onkologicznych,
które odbędzie się tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny - 21 marca 2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online

Forum daje możliwość przedyskutowania problemów i wyzwań, przed którymi stoi polska onkologia w kontekście potrzeb i oczekiwań pacjentów. To także okazja do wymiany doświadczeń i przedstawienia organizacji pacjentów jako ważnego partnera w procesach decyzyjnych, niezmiernie istotnych dla chorych onkologicznie.
 
Forum Pacjentów Onkologicznych jest całodziennym wydarzeniem, obejmującym:
1. Cykl paneli dyskusyjnych – debat
2. Rozdanie nagród Jaskółki Nadziei 2017
3. Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pacjentów FORMULARZ ZAPISÓW NA WARSZTATY
 
Zachęcamy do udziału!
To ważny dzień dla pacjentów onkologicznych!
Czytaj dalej...

Światowy Dzień Walki z Rakiem w WCO

Sobota w Poznaniu upłynęła pod znakiem dbania o zdrowie. Wielkopolskie Centrum Onkologii z uczestnictwem m.in. Poznańskich Amazonek i innych organizacji pacjentów onkologicznych zorganizowało białą sobotę, podczas której można było zasięgnąć porad lekarskich, dowiedzieć się więcej o profilaktyce i wziąć udział w warsztatach. Stoiska można było odwiedzić w ogrodzie zimowym przy WCO.

Czytaj dalej...